Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Wzrost średniego poziomu cen gazu o 1,8 EUR/MWh. Podsumowanie działalności TGE za marzec br. 

W analizowanym okresie ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 21,49 – 23,26 EUR/MWh (98,69 – 105,92 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 19,04 – 21,69 EUR/MWh (88,58 – 100,24 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 4 kwietnia, zaś najwyższą 15 kwietnia br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 22,26 EUR/MWh (101,77 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 20,48 EUR/MWh (94,79 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w przedziale: 92,6 – 106,5 PLN/MWh. Średnia cena wyniosła 100,99 PLN/MWh, zaś całkowity wolumen obrotu wyniósł 371 GWh.

1 kwietnia PGNiG odebrało piątą dostawę LNG do TLNG w Kłajpedzie. Ładunek 3 tys. ton norweskiego LNG dostarczyło fińskie Kairos. Przez ostatni pełny rok użytkowania stacji przeładunkowej spółka załadowała blisko 330 cystern (5,9 tys. ton LNG). Od początku użytkowania jest to 8,4 tys. ton LNG. 

TGE opublikowało podsumowanie działalności za marzec 2021 r. W skali r./r. na giełdzie odnotowano 20%-owy wzrost obrotów, do 14,83 TWh. Średnia ważona cena na RDNiBg spadłą względem stycznia br. o 3 PLN/MWH, do 48,84 PLN/MWh. Wolumen obrotu na poszczególnych rykach przedstawiał się następująco: RDBg – 0,68 TWh (0,44 TWh w analogicznym okresie roku ubiegłego), RDNg – 2,49 TWh (poprzednio: 1,72), RTT – 11,66 TWh (10,16 TWh). Cena kontraktu GAS_BASE_Y-22 spadła względem lutego o blisko 4,52 PLN/MWh, do 68,95 PLN/MWh.

6 kwietnia doszło do rozmowy MKiŚ z przedstawicielem rządu Korei Południowej ws. budowy elektrowni atomowej w Polsce. MKiŚ zależy na pozyskaniu partnera, który zarówno weźmie udział budowie elektrowni oraz obejmie część udziałów w projekcie. Zainteresowanie zgłasza koreańskie Korea Hydro & Nuclear Power, które zapowiedziało złożenie oferty.