Warunki pogodowe

Warunki pogodowe

Komentarz pogodowy

W analizowanym okresie tempe­ratury ulegały częstym zmianom – chociaż przez dwa pierwsze dni przewyższały one 10oC, to spadły gwałtownie w ciągu następnych dni, w okolice 2 stopni Celsjusza, zbliżając się nawet do zera. Niskie tempera­tury utrzymywały się przez kolejnych aż do 10 kwietnia. Średnie dobowe temperatury w Polsce wahały się w granicach od 0 do 12 stopni.

W pozostałych państwach przedział ten wyznaczał zakres od około -2 stopni w Czechach do 16 na Węgrzech. Koniec drugiego ty­godnia kwietnia rozpoczął się niską temperaturą wraz z opadami desz­czu w całej Polsce.

W statystycznym ujęciu, temperatura w Polsce wyniosła 6 oC i była w ostatnich dwóch tygodniach wyższa od temperatury w Niemczech w przybliżeniu o 0,7 oC.

W porównaniu do uśrednionej temperatury w analogicznych okresach z ostatnich 10 lat, temperatura w Polsce między 1 a 15 kwietnia br. była niższa o 1,4 oC. W pozostałych państwach była niższa nawet o 2,4 oC. Statystycznie najcieplejszym państwem okazały się Węgry, a najchłodniejszym Czechy.