Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

15 kwietnia br. stan napełnienia magazynów GSP wyniósł 13 505 GWh, czyli ok. 38%. Najwięcej surowca znajduje się w GIM Kawerna (6 621 GWh), mniej w PMG Wierzchowice (4 070 GWh) oraz w GIM Sanok (2 814 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go mniej o 2 570 GWh. Od początku miesiąca w instalacjach ubyło łącznie 168 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 308 GWh oraz odebrano 415 GWh surowca.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 407 GWh i odebrano 62 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 16 076 mld m3 gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 23% (22 TWh), Niemcy 25% (57 TWh), Belgia 23% (2,0 TWh), Francja 19% (26 TWh), Ukraina 35% (111 TWh). Stan napełnienia UE to 29% (326 TWh). 

Od początku kwietnia EWE Gasspeicher GmbH rozpoczęło konwersję obszaru magazynowania na rynku L – H gazu. Przekształcenie ma polegać na przystosowaniu kawern do operowania gazem wysokokalorycznym (typ H) w nadchodzących latach. EWE zaznacza jednak, że w zależności od okresu dostępne pojemności magazynowe mogą się zmieniać z przyczyn technicznych. Uprzedzono również, że ze względu na zmiany mogą wystąpić m.in. pewne niespójności danych z przyczyn techniczno-operacyjnych. EWE Gasspeicher rozpoczyna również publikacje dla nowych instalacji EWE H-Gas Zone.