Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie kwietnia przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 148 – 219 GWh, GCP (DE-PL) 5 – 48 GWh, GCP [UA-PL] 115 – 119 GWh, a także przepływ przez punkt Cieszyn (CZ-PL) 9,6 MWh – 26 GWh, przez punkt GCP (PL-UA) nie zarejestrowano przepływu.

W analizowanym okresie na platformie GSA nie odnotowano licytacji.

Z początkiem miesiąca doszło do połączenia Gaz Systemu z Polskim LNG przez przeniesienie całego majątku Polskiego LNG na Gaz System. Głównym celem przekształcenia jest zwiększenie efektywności zarządzania inwestycjami. 

Prace w części lądowej Baltic Pipe nadal trwają. W ostatnim czasie zrealizowano kolejnych 6 przekroczeń techniką bezwykopową, (tzw. mikrotuneling) na trasie gazociągu Goleniów-Lwówek. Na całej trasie ma zostać wykonanych 98 takich przekroczeń. Zakończenie prac i uruchomienie gazociągu planowane jest na Q1-Q2 2022.

Połączono gazociąg Tworóg-Tworzeń z gazociągiem Tworóg-Kędzierzyn. Kolejne połączenie obejmie relację Pogórska Wola-Tworzeń.

Z końcem marca przekazano Prezesowi URE Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju systemu przesyłowego na lata 2022-2031. Trwają konsultacje w sprawie aktu. Plan uwzględnia m.in. 30 kluczowych inwestycji, wydłużenie sieci przesyłowej o 2 tys. km, oraz zdwojenie mocy tłoczni gazu. OSP zakłada nawet 50%-owego wzrostu popytu na gaz. 

PGE Energia Ciepła przechodzi do następnego etapu modernizacji Elektrociepłowni Zgierz. Koniec prac ma nastąpić w 2023 r. Podstawowym celem programu jest przystosowanie jako głównego źródła zasilania paliwa gazowego.