Austria

Austria

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,4 EUR/MWh. OVM ma szanse na objęcie dużego pakietu w projekcie wydobywczym w Rumunii.

Najniższą cenę 20,59 EUR/MWh odnotowano 23 i 24 kwietnia (poprzednio 19,50 EUR/MWh), zaś najwyższą 22,60 EUR/MWh w dniu 29 kwietnia (poprzednio 21,28 EUR/MWh). Średnia cena w II połowie kwietnia wyniosła 21,50 EUR/MWh (w I poł. kwietnia było to 20,14 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 19 kwietnia – 504 GWh (w I poł. kwietnia 482 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 3 424 GWh.

Romgaz złoży ofertę wykupu udziałów ExxonMobil w Rumunii, w tym 50% udziałów operacyjnych w złożu Neptun. Wcześniej, w połowie lutego, Amerykanie zaprosili do składania ofert, a jedynym potencjalnym nabywcą okazała się rumuńska spółka. Możliwe przejęcie ma duże znaczenie dla przyszłościowego wydobycia wewnętrznego w UE, ponieważ złoże może zawierać 84 mld m3 gazu. W razie udanego przejęcia OMV Petrom stałby się operatorem niezagospodarowanego złoża.

Premier Włoch przedstawił narodowy plan naprawy i odporności (PNRR) o wartości 248 mld EUR, z czego 68,6 mld zostanie przeznaczonych na transformację energetyczną.

W Grecji wzrosła produkcja gazu ziemnego do 1,52 TWh, czyli o 41% m./m. Produkcja z OZE w tym czasie łącznie z gazem stanowiły niemal 90% całkowitej produkcji. Średnie ceny energii elektrycznej wzrosły o 14% m./m. (do poziomu 57,64 EUR/MWh). Dla porównania: w analogicznym okresie ur. cena wynosiła 43,62 EUR/MWh.

Turecki operator, TPAO, rozpocznie w kwietniu kolejne prace poszukiwawcze na złożu Sakarya, na Morzu Czarnym, którego szacowane zasoby to 405 mld m3 gazu. Pierwszy gaz ze złoża ma trafić do odbiorców w Turcji przed początkiem 2024 r. Rząd może wiązać ogromne nadzieje z przedsięwzięciem, gdyż większość tureckiego zapotrzebowania na gaz zaspokaja import. 

Mubadala Investment (fundusz inwestycyjny ZEA) podpisał protokół porozumienia w sprawie zakupu 22% udziałów w podmorskim złożu Tamar z izraelskim Delek Drilling.

Chiny zaczną stopniowo zmniejszać zużycie węgla między 2026 a 2030 r., by ograniczyć emisje gazów cieplarnianych – co ogłosił sam przywódca ChRL, podczas wirtualnego szczytu klimatycznego zorganizowanego przez prezydenta USA. Władze w Pekinie będą dążyły do neutralności emisji CO2 do 2060 r., m.in. przez redukcję skoków zużycia węgla w okresie do 2030. Obecnie w Chinach wciąż zatwierdza się budowę nowych projektów opartych przede wszystkim na energii pochodzącej ze węgla.

Australijski South32 wycofuje się z wydobycia węgla w RPA oraz Kolumbii. Australijski producent jest jedną z kilku głównych firm górniczych, które chcą wyjść z biznesu. 

Rząd Australii przeznaczy 4,6 mld USD z budżetu na lata 2021-22 na rozwój projektów dotyczących produkcji i wykorzystania wodoru oraz wychwytywania i składowania CO2 (CCS).

Jak podaje państwowa iracka agencja informacyjna, Irak planuje współpracę z Syrią w zakresie importu gazu ziemnego. 

BP potwierdziło wstrzymanie dostaw z największego azerskiego złoża na Morzu Kaspijskim, Shah Deniz. Wstrzymanie jest rezultatem wygaśnięcia kontraktu na dostawy ponad 6 mld m3 gazu rocznie z Azerbejdżanu do Turcji. BP negocjuje obecnie nowy kontrakt na dostawy z państwowym importerem gazu, Botasem.