Ceny gazu

Ceny  gazu

Wzrost średniego poziomu ceny gazu o 1,4 EUR/MWh.

W II połowie kwietnia ceny gazu spot dla opisywanych rynków wahały się w przedziale: 19,93 – 25,65 EUR/MWh (patrz tabela obok), a dla cen referencyjnych gazu 20,21 – 24,43 EUR/MWh (patrz wykres poniżej). Średnia cena gazu na rynku spot, w porównaniu do poprzedniego okresu, wzrosła do poziomu 21,85 EUR/MWh. Różnica między średnią ceną gazu spot w Niemczech (21,43 EUR/MWh) i TGE (23,80 EUR/MWh) wyniosła 2,37 EUR/MWh.

Zimna kwietniowa aura i wcześniejsze zimowe mrozy w połączeniu z problemami z dostawami LNG w pierwszym kwartale w dalszym ciągu oddziałują na rosnące ceny gazu. Poza niskimi temperaturami mieliśmy również do czynienia z szeregiem nieplanowanych remontów. W kwietniu europejski popyt na gaz ziemny przekroczył o prawie 3 mld m3 poziom wcześniej prognozowany przez traderów. 

Należy tu przypomnieć że już wcześniej magazyny gazu ziemnego zostały wyczerpane do bardzo niskich poziomów. Co więcej, wcześniejsze prognozy co do względnie normalnej temperatury w maju właśnie się zmieniły i jest bardzo prawdopodobnie że przynajmniej jego pierwszy tydzień będzie znacznie chłodniejsza niż zakładano. Można zatem w najbliższych dniach spodziewać się dalszych wzrostów. Niemniej należy zauważyć, że dostawy LNG do Europy realizowane są bez przeszkód na relatywnie wysokim poziomie, napędzane wysokimi cenami gazu na TTF, podobnie jak gaz dostarczany gazociągiem z Algierii do Włoch. Z czasem więc wzrost cen może zostać ograniczony ale do tego jest jeszcze daleko głównie za sprawą rekordowo niskich poziomów magazynowych, których w tym sezonie już prawdopodobnie nie uda się napełnić do poziomów jakie mieliśmy chociażby w ubiegłym sezonie.