Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Nieznaczny spadek cen i wzrost obrotów na GET Baltic. Znaczne wzrosty cen gazu na Ukrainie Złe wyniki finansowe Gazpromu. Zmiana na stanowisku prezesa Naftogazu.

W II poł. kwietnia na litewskiej giełdzie gazu GET Baltic dokonano 63 transakcji o łącznym wolumenie 320 GWh. Wolumen spadł w porównaniu do I poł. kwietnia, kiedy to wyniósł 252 GWh. Średnia cena 1 MWh gazu spadła do 18,52 EUR/MWh (wobec 18,55 EUR/MWh w I poł. kwietnia). 

Średnia cena na Ukrainie gazu kształtuje się obecnie na poziomie 9 314 UAH/1000 m3 – 30,06 EUR/ MWh (8 493 UAH/1000 m3 – 27,41 EUR/ MWh w I poł. kwietnia). 

Na Białorusi i w Rosji taryfy ustalane są administracyjnie (patrz tabela obok).

Gazprom spodziewa się poprawy wyników finansowych w br. o 50%. Firma przedstawił dane, z których wynika, że koncern poniósł gigantyczny spadek zysku netto w 2020 r. – o 89%, czyli do 1,8 mld USD. Przewyższa to spadek cen gazu w UW w tym okresie, ponieważ w ur. średnia cena gazu spadła o ok. 30%. Wzrosły jednak koszty własne Gazpromu. Przewidywana cena eksportu gazu przez Gazprom w br. to 200-206 USD/1000 m3. Dodatkowo, spodziewana ilość eksportu surowca do UE powinna zwiększyć się o ok. 4 mld m3 gazu r/r.

Odwołano prezesa Naftogazu, Andrija Kobolijewa, jako oficjalną przyczynę podano odnotowanie straty za 2020 r. w wysokości prawie 685 mln USD. W odpowiedzi część podmiotów M.in. rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu wyraził zaniepokojenie w związku z zaistaniłą sytuacją. Nowym prezesem wybrano wcześniejszego ministra właściwego do spraw energii – Jurija Witrenkę. Nowym ministrem został Herman Hałuszczenko. Napięcie towarzyszące zmianom osobowym wynika, także ze znacznego zadłużenia Naftogazu.

Władimir Putin zadeklarował, że w ciągu następnych 30 lat w Rosji skumulowana emisja gazów cieplarnianych netto będzie niższa niż w UE.

Rosyjska Federalna Służba Celna przedstawiła dane, zgodnie z którymi średnia cena eksportowanego w 2020 r. gazu wyniosła 143 USD/1000 m3. W lutym br. średnia cena eksportowa wynosiła już 173 USD/1000 m3.

Rosjanie zakupili 15 mln m3/dzień przepustowości na granicy ukraińskiej, w punkcje Sudzkie oraz porównywalną wielkość na granicy ukraińsko-słowackiej w Velke Kapusany.

Novatek poinformował o podpisaniu 20-letniej umowy na sprzedaż LNG z projektu Arctic LNG 2, który obejmuje w podmiotowo wszystkich udziałowców projektu. Wolumen kontraktu pookrywa całą zdolność produkcyjną zakładu, począwszy od 2023 r. Druga i trzecia jednostka projektu mają otworzyć się w 2024 i 2026 r.