Regulacje

CBAM

UE postawiła zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych już do 2030 r. o co najmniej 55%. Ponieważ poza UE inni producenci przykładają mniej wagi do tego zagadnienia, UE rozważa dostosowanie się do ich polityki. 

Rozbieżność w przepisach środowiskowych UE oraz reszty świata zwiększa ryzyko, że europejska polityka klimatyczna doprowadzi do przeniesienia wysokoemisyjnej produkcji towarów poza UE i ponownego importu tych towarów na rynek europejski. Nazywa się to „ucieczką emisji”. Biorąc pod uwagę zwiększone emisje poza UE, ucieczka ograniczyłaby skuteczność europejskich wysiłków na rzecz redukcji emisji oraz ich polityczną i społeczną akceptację. KE zamierza etapowo wdrożyć system prewencji w tym przedmiocie, który objąłby przede wszystkim sektory gospodarki najbardziej podatne na tego rodzaju zabiegi. Obecnie jest ich na liście ponad 60. Ograniczenie ucieczki emisji jest priorytetem UE, gdyż zjawisko to osłabia również międzynarodowe działania w dziedzinie klimatu. CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) to możliwa odpowiedź na kwestię ucieczki emisji, aby pomóc UE osiągnąć jej cele klimatyczne porozumienia klimatycznego z Paryża. Pomysł postrzega się jako kluczowy element unijnego Zielonego Ładu. 

Celem mechanizmu jest w tym kontekście zrównoważenie rynku importowanych towarów w UE w kontekście ciężarów, które nałożono na produkty wyprodukowane w UE oraz nieobjętych podobnym ciężarem klimatycznym towarów spoza Unii. Handel EU-ETS wspierałby planowane zmiany. W sprawie Europejskiego Zielonego Ładu KE przedstawi pod koniec Q2 br. dokładniejsze propozycje. Przewiduje się, że będzie to kilkanaście zmian regulacyjnych, w tym m.in. i prawa dotyczącego podatków oraz ETS. 

Obecny stan prac pozwala jednak spodziewać się, że CBAM nie wejdzie w życie wcześniej niż w perspektywie co najmniej następnych 2 lat.