Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Wzrost średniego poziomu cen gazu o 1,5 EUR/MWh. PGNiG zwiększy wydobycie na norweskim szelfie. 

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 22,79 – 25,65 EUR/MWh (104,03 – 117,09 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 21,49 – 23,26 EUR/MWh (98,69 – 105,92 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 25 kwietnia, zaś najwyższą 30 kwietnia br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 23,80 EUR/MWh (108,53 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 22,26 EUR/MWh (101,77 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w przedziale: 96,75 – 114 PLN/MWh. Średnia cena wyniosła 106,38 PLN/MWh, zaś całkowity wolumen obrotu wyniósł 250 GWh.

PGNiG Upstram Norway wkracza w ostateczną fazę zagospodarowania gazowo-ropnego złoża Duva na norweskim Morzu Północnym. Spółka (30% udziałów) wraz z partnerami rozpoczęła wiercenie trzech odwiertów eksploatacyjnych o długości 2 500 m każdy. Uruchomienie wydobycia nastąpi w Q3 br. Szacunkowe zasoby gazu ziemnego wynoszą 8,5 mld m3 gazu.

Senat niemal jednomyślnie uchwalił pakiet poprawek do projektu nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej. Poprawki dotyczą: obowiązku udzielenia przez zarządców budynku informacji o kosztach i zużyciu energii, obowiązku montażu zdalnych ciepłomierzy i wodomierzy (do 2027 r.) oraz możliwości wliczenia inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej do wymaganych rozliczeń o oszczędności energii.

Senat poparł również szereg poprawek do tzw. specustaw przesyłowych. Za jedną z najważniejszych zmian należy uznać poprawkę poszerzającą listę objętych specustawą projektów aż o 20 kolejnych inwestycji. 

TGE planuje już w czerwcu br. wdrożyć program Interim Coupling, który umożliwi szerszy handel transgraniczny z naszymi trzema sąsiadami: Niemcami, Czechami i Słowacją. Na krajowym rynku RDBg Giełda planuje wprowadzić 15-minutowe instrumenty finansowania dla OZE.