Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

30 kwietnia br. stan napełnienia magazynów GSP wyniósł 14 314 GWh, czyli ok. 40%. Najwięcej surowca znajduje się w GIM Kawerna (7 041 GWh), mniej w PMG Wierzchowice (4 312 GWh) oraz w GIM Sanok (2 960 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go mniej o 2 460 GWh. Od początku miesiąca w instalacjach przybyło łącznie 833 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 833 GWh oraz odebrano 24 GWh surowca.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 1 024 GWh i odebrano 326 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 16 774 mld m3 gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 21% (20 TWh), Niemcy 25% (58 TWh), Belgia 23% (2,0 TWh), Francja 21% (28 TWh), Ukraina 34% (108 TWh). Stan napełnienia UE to 30% (333 TWh). 

Niskie temperatury z początku br. wciąż oddziałują na ceny gazu. Zapasy surowca w magazynach zostały mocno uszczuplone. Niska podaż w Europie, wzmocniona przez zaspokojeniem popytu w Azji, jest kolejnym czynnikiem obecnej sytuacji. Tłoczenie gazu do podziemnych magazynów surowca w Unii Europejskiej odbywa się na minimalnym poziomie, ponieważ zasoby przyrastają w wolnym tempie, które nie przekracza 0,1% dziennie. Dostawy gazu z terminali LNG w Europie w ostatnich 3 dniach kwietnia spadły w stosunku do średniego poziomu dostaw w poprzednich tygodniach miesiąca o 8%.