Ceny gazu

Wzrost średniego poziomu ceny gazu o 15,73 EUR/MWh.

W II połowie września ceny gazu spot dla opisywanych rynków wahały się w przedziale: 61,06 – 93,54 EUR/MWh (patrz tabela obok), a dla cen referencyjnych gazu 63,37 – 85,07 EUR/MWh (patrz wykres poniżej). Średnia cena gazu na rynku spot, w porównaniu do poprzedniego okresu, wzrosła do poziomu 71,22 EUR/MWh. Różnica między średnią ceną gazu spot w Niemczech (70,06 EUR/MWh) i TGE (74,14 EUR/MWh) wyniosła 4,08 EUR/MWh.

Od pewnego czasu za każdym razem piszemy o nowych rekordach cen i nie inaczej jest tym razem. W omawianym okresie cena DA na TTF doszła do poziomu 95,83 EUR/ MWh, co jest absolutnym rekordem. Mamy do czynienia z rekordową zmiennością, co jest poniekąd zrozumiałe, bo przy tych poziomach cen wszyscy zdają sobie sprawę, że istnieje ryzyko znaczącej korekty, jeżeli tylko pojawiłyby się czynniki wskazujące na taką możliwość. Niestety fundamenty pozostają nadal mocne. Co więcej chińskie władze podjęły decyzję o konieczność zabezpieczenia przez chińskie przedsiębiorstwa cen i dostaw na najbliższą zimę i to bardzo silnie oddziałuje na ceny. Obecną sytuację wykorzystuje również Gazprom. Z jednej strony oficjalnie nie można Rosjanom nic zarzucić, bo podpisane kontrakty są przez nich realizowane. Jednak z drugiej strony podpisywanie nowych kontraktów na nowe dostawy jest ograniczone podobnie jak poziom napełnienia ich europejskich magazynów, który jest znacznie niższy niż zazwyczaj. Utrzymanie tak wysokich cen w dłuższym okresie może grozić kryzysem a na pewno przyczyni się do pogłębienia inflacji. Szczególnie te przedsiębiorstwa, które nie hedgowały wcześniej ceny i zwykły kupować w oparciu o formułę spotową mają obecnie bardzo duże problemy. Niektóre z nich, jak olbrzymie europejskie zakłady azotowe BASF i Yara, wstrzymały produkcję.