Austria

Austria

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 22,52 EUR/MWh. 

Najniższą cenę 85,271 EUR/MWh odnotowano 12 października (poprzednio 63,749 EUR/MWh), zaś najwyższą 114,69 EUR/MWh w dniu 6 października (poprzednio 92,673 EUR/MWh). Średnia cena w I połowie października wyniosła 94,44 EUR/MWh (w II poł. września było to 71,92 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 4 października – 509 GWh (w II poł. września 467 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 3 043 GWh.

28.09 MSZ Węgier wezwało ambasadora Ukrainy w związku z reakcją strony ukraińskiej na podpisanie długoletniej umowy węgiersko-rosyjskiej na dostawy gazu z ominięciem Ukrainy. Ukraina zamierza zwrócić się do Komisji Europejskiej o ocenę zgodności podpisanej umowy z prawem europejskim. Ukraińskie MSZ wyraziło zdziwienie i rozczarowanie decyzją Węgier, odraczając posiedzenie ukraińsko-węgierskiej komisji ds. współpracy gospodarczej, przewidziane na 29-30.09 w Budapeszcie.

Po podpisaniu gazowej umowy węgiersko-rosyjskiej, wskutek zmniejszenia dostaw fizycznych gazu na Węgry przez Ukrainę, strona ukraińska odnotowała problemy z rewersowymi dostawami gazu, które dotychczas, w ramach rewersu na Węgrzech stanowiły 87% unijnych dostaw gazu na Ukrainę. Podczas szczytu Unia Europejska-Ukraina, Komisja Europejska zaproponowała zabiegi o zwiększenie przepustowości dostaw rewersowych przez Słowację.

W reakcji na krytyczne stanowisko Ukrainy w związku kontraktem rosyjskiego Gazpromu z Węgrami  rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow stwierdził, że Rosja nigdy nie stosowała, nie stosuje i nie ma zamiaru stosować błękitnego paliwa w celu karania kogokolwiek, wykorzystując gaz wyłącznie we własnych interesach i we celu poprawienia dobrobytu Rosjan.

Mołdawia,  zwróciła się do Unii Europejskiej o pomoc po ograniczeniu dostaw gazu przez Gazprom. Po wygaśnięciu dotychczasowego kontraktu gazowego z Gazpromem, warunki proponowane  w nowym kontrakcie oceniane są przez stronę Mołdawską jako nieuzasadnione i nierealistyczne. Obecnie Mołdawia prowadzi rozmowy z UE o interwencyjnych dostawach gazu przez Rumunię, gdzie również występują problemy z pokryciem zapotrzebowania na gaz spowodowanym niskim poziomem zapasów w Europie.

Bułgarski regulator energetyczny poinformował, że zatwierdził 36,2-procentową podwyżkę hurtowych cen gazu w odpowiedzi na wniosek Bulgargas, głównego, publicznego dostawcy gazu na Bałkanach.

W związku z rekordowym popytem Chin, azjatyckie ceny spot LNG notowane na JKM Marker wzrosły do nienotowanego poziomu 34,47 USD/mmBTU. Powodem wzrostu cen jest m.in. zapotrzebowanie na uzupełnianie zapasów gazu przed sezonem zimowym. Chiński Sinopec zgłosił zamiar importu ok. 13,3 mld m3 LNG w sezonie zimowym co stanowi ok. 9-procentowy wzrost w stosunku do ubiegłorocznego importu.

Chińska grupa ENN poinformowała w dn. 11.10 o podpisaniu 13-letniej długoterminowej umowy na zakup skroplonego gazu ziemnego LNG od Cheniere Energy ze Stanów Zjednoczonych. Umowa, rozpoczynająca się w lipcu 2022, obejmuje zakup 900 tys. ton LNG rocznie w formule free-on-board.

Według niepotwierdzonych źródeł rosyjska firma Sachalin Energy sprzedała LNG z dostawą na listopad w cenie 34-36 USD/mmBTU. 

Qatar Petroleum podpisało umowę o wartości 770 mln USD na zakup czterech nowych zbiornikowców LNG od Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group Co. (Hudong).

Ponadto w związku z rozbudową taboru kolejowego do przewozu LNG Katar planuje zwiększyć łączną zdolność produkcyjną TLNG z 77 do 126 mln ton/rok.

W dniu 3.10 port Sohar w Omanie zawiesił działalność ze względu na niekorzystne warunki pogodowe. Według przewidywań ministra ropy Omanu Mohammeda al-Rumhiego tymczasowe zamknięcie portu nie powinno wpłynąć na logistykę towarów i eksport energii. Według szacunków Platts średnia produkcja ropy w sierpniu 2021 wyniosła w Omanie ok. 771 tys. baryłek dziennie.

W 2020 r. spółka odnotowała blisko 0,7 mld USD straty.