Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Wzrost średniej ceny gazu na SPOT o 19,77 EUR/MWh bieżącego sezonu grzewczego wzrosły siedmiokrotnie w stosunku do analogicznego okresu z roku ubiegłego. Wzrost cen gazu ziemnego idzie w parze ze wzrostem cen ropy naftowej. Uruchomiono łączący Norwegię z UK podmorski kabel energetyczny North Sea Link.

W I połowie października br. średnia cena Day Ahead na TTF wyniosła 89,68 EUR/MWh – o 19,77 EUR/MWh więcej niż w poprzednim okresie, w którym była ona równa 69,91 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano w dniu 10 października br., wyniosła ona 78,87 EUR/MWh. Z kolei najwyższa cena wyniosła 114,29 EUR/MWh, odnotowano ją 6 października.

Po rozpoczęciu sezonu grzewczego w Holandii cena gazu ziemnego wzrosła do 0,75 EUR/m3 gazu. Stanowi to ponad siedmiokrotny wzrost względem analogicznego okresu w 2020 r. Holenderskie magazyny gazowe są wypełnione w zaledwie w ok. 58%. Holenderski rząd zapewnia, że dostawy gazu i prądu nie są zagrożone, jednak już teraz zapowiedziano przyśpieszenie o miesiąc ustawowej kontroli sytuacji finansowej dostawców. 

5 października br. cena gazu ziemnego na rynku TTF przekroczyła 1160 USD za 1000 m3 surowca. Oznacza to wzrost o 8% względem poprzedniego tygodnia oraz siedmiokrotny wzrost względem analogicznego okresu w 2020 r. Wzrost kosztów jest spowodowany min. Zmniejszeniem wydobycia gazu w północnej Holandii. Za winowajcę wysokich cen gazu uznaję się również rosyjski Gazprom, który ogranicza dostawy gazu do Europy. Równocześnie produkcji z OZE nie sprzyjają obecne warunki pogodowe.

6 października, na wniosek KE i Rady Europejskiej, w PE odbyła się debata dotycząca ograniczenia skutków podwyżek cen energii elektrycznej. KE stwierdziła, że dochody z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji mogłyby zostać wykorzystane przez państwa członkowskie do łagodzenia skutków gwałtownego wzrostu cen, w szczególności jego konsekwencji społecznych. Wkrótce PE ma rozpocząć debatę nad niskim poziomem zapełnienia europejskich magazynów gazu. 

Wg. rosyjskiego Kommiersant, kryzys energetyczny w Europie i Chinach będzie trwać całą zimę. Na wielu obszarach Chin rekordowe ceny gazu i węgla doprowadziły do decyzji o wstrzymaniu dostaw tych surowców do instalacji przemysłowych. W Europie ceny gazu ziemnego są najwyższe w historii, ceny niektórych kontraktów przekroczyły poziom 85 EUR/MWh. W Azji koszt LNG na Platts wynosi 26,8 USD/MMBtu, a w dostawach na listopad 28,9 USD/MMBtu. 

1 października br. uruchomiono, łączący Norwegię z UK, podmorski kabel energetyczny North Sea Link. Inwestycja warta 1,6 mld EUR należy w połowie do Statnet oraz British National Grid. Jest to najdłuższy na świecie podmorski kabel energetyczny (jego długość wynosi 720 km). Kabel o mocy 1400 MW pozwoli Norwegii na dostęp do czystego prądu z brytyjskich farm wiatrowych. UK natomiast wykorzysta połączenie jako zabezpieczenie importu, z którego będzie korzystać w przypadku słabszych wiatrów. 

Kolejne brytyjskie firmy energetyczne upadają z powodu rosnących cen gazu ziemnego. Igloo Energy Supply Ltd., Enstroga Ltd. oraz Symbio Energy Ltd., które ogłosiły bankructwo, obsługiwały ponad 230 tys. gospodarstw domowych. Ich klienci zostaną przydzieleni do nowych dostawców i będą zmuszeni zapłacić wyższe niż dotąd rachunki. Dotychczas analogiczna sytuacja dotyczyła już 1,7 mln klientów.

Premier Francji poinformował o planach zablokowania kolejnych wzrostów cen gazu ziemnego do kwietnia 2022 r. 1 października podwyżka cen wyniosła 13%. Od początku br. cena gazu we Francji wzrosła o 57%. Obniżka podatku od gazu jest wykluczona.

8 października cena ropy naftowej w USA wzrosła w ciągu tygodnia o 4%. Mimo rosnącego popytu na ropę Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową i producenci sprzymierzeni postanowili o ograniczeniu produkcji tego surowca. Kontrakty terminowe na ropę osiągnęły najwyższy poziom na przestrzeni trzech ostatnich lat i wynoszą 83,47 USA za baryłkę.