Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 21,17 EUR/MWh. 

Najniższą cenę na OTE – 78,83 EUR/MWh odnotowano 2 października (poprzednio 63,51 EUR/MWh), zaś najwyższą 109,98 EUR/MWh w dniu 5 października (poprzednio 91,50 EUR/MWh). Średnia ważona cena w I połowie października wyniosła 92,13 EUR/MWh (w II poł. września było to 70,96 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 2 października – 559 GWh (w II poł. września 181 GWh). Całkowity wolumen obrotu wzrósł do 1 378 GWh.

W ciągu ostatniego roku nastąpił znaczny wzrost cen gazu ziemnego na Słowacji, z 14 do 80 EUR/MWh, zmuszający do zmniejszenia produkcji producenta nawozów sztucznych Duslo a.s,. największego odbiorcę gazu ziemnego w kraju. Rosnące ceny gazu uderzają również w słowacką branżę hutniczą, cementową i petrochemiczną, powodując wzrost kosztów operacyjnych i spadek marży. W roku 2022 przewidywany jest również 10-procentowy wzrost cen gazu i energii elektrycznej na Słowacji w grupie małych firm i gospodarstw domowych. W sytuacji ograniczania przez Rosję przesyłu gazu z kierunku Ukraińskiego w związku z budowa Nord Stream 2, dla słowackiego rynku gazu nabierają znaczenia nowe kierunki dostaw, tj. przez przewidziany do uruchomienia w 2022 r. interkonektor z Polską w Velkich Kapusanach, interkonektor z Czechami w miejscowości Lanzhot czy poprzez dostęp do austriackich magazynów w Baumgarten.

W dniu 1.10.2021 Gazprom poinformował o rozpoczęciu dostaw gazu na Węgry i do Chorwacji poprzez Turecki Potok oraz za pośrednictwem sieci przesyłowych Bułgarii, Serbii i Węgier. Z końcem września Węgry podpisały 15-letnią umowę z Rosją na dostawę gazu w ilości 4,5 mld m3/rok.