Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

GAZPROM przerwał dostawy gazu przez Ukrainę na Węgry. Ukraina przedłużyła o kolejny miesiąc zakaz importu energii elektrycznej z Rosji i Białorusi. Mimo pożaru w zakładzie przetwórstwa gazu Amur, eksport gazu do Chin będzie kontynuowany. 

W I poł. października na litewskiej giełdzie gazu GET Baltic dokonano 84 transakcji o łącznym wolumenie 210 GWh. Wolumen wzrósł w porównaniu do II poł. września, kiedy to wyniósł 352 GWh. Średnia cena 1 MWh gazu wzrosła do 66,32 EUR/MWh (50,33 EUR/MWh)

Średnia cena na Ukrainie gazu kształtuje się obecnie na poziomie 37 417,6 UAH/1000 m3 – 123,9 EUR/ MWh (28 447,8 UAH/1000 m3 – 94,2 EUR/ MWh w II poł. września). 

Na Białorusi i w Rosji taryfy ustalane są administracyjnie (patrz tabela obok).

Po zawarciu umowy Gazpromu z węgierskim MVM Rosjanie przerwali dostawy gazu przez terytorium Ukrainy na Węgry. Od teraz nowy szlak dostaw prowadzić będzie przez Turkish Stream od południowej strony. Ukraina uznała, że jest to użycie gazociągu jako broni, ponieważ Gazprom mimo zarezerwowania przepustowości przez ukraińskie gazociągi, nie korzysta z nich tym samym celowo omijając terytorium Ukrainy. Ukraina żąda obiecanych sankcji wobec Nord Stream 2 ze strony Niemiec i USA.

Prezydent Ukrainy przyjął dekret o zmianie składu Narodowej Rady Inwestycyjnej. W jej skład wejdzie przedstawiciel PGNiG w Kijowie. 

Krajowej Komisji ds. Regulacji Państwowych w dziedzinie energetyki i usług komunalnych Ukrainy przedłużyła o kolejny miesiąc zakaz importu energii elektrycznej z Rosji i Białorusi ze względu na brak obecności tych krajów we Wspólnocie Energetycznej. Decyzje podjęto na posiedzeniu. 

8 października Gazprom poinformował, że eksport gazu do Chin będzie kontynuowany, mimo pożaru w zakładzie przetwórstwa gazu Amur. Gazprom eksportuje do Chin przez zakład Amur 42 mld m3 gazu rocznie. Obecnie gaz jest eksportowany poprzez gazociąg Siła Syberii. 

Wg. oceny Kremla termin certyfikacji magistrali Nord Stream 2 w Niemczech ma pozwolić na szybsze uruchomienie dostaw gazu do Europy i w konsekwencji przełoży się na spadek cen.