Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na SPOT o 20,33 EUR/MWh. Kolejne maksima cen gazu na rynku europejskim. JPMorgan dołączy do Net-Zero Banking Alliance ONZ. Na najbliższym szczycie UE planowane jest przedyskutowanie kwestii wspólnego zakupu gazu.

W I połowie października br. ceny spot na THE mieściły się w granicach: 79,21 – 116,32 EUR/MWh (poprzednio na NCG i Gaspool-u: 61,06 – 84,31 EUR/MWh). Najniższą cenę na THE odnotowano 9 października. Najwyższą cenę na THE odnotowano 6 października. Średnia cena dla Niemiec w I połowie października br. wyniosła 90,39 EUR/MWh, w II poł. września było to 70,06 EUR/MWh.

1 października br. połączyły się dwa niemieckie huby rynku gazu Gaspool oraz NetConnect Germany. W wyniku fuzji powastał nowy hub: Trading Hub Europe (THE). Więcej informacji w sekcji News. 

JPMorgan dołączył do Net-Zero Banking Alliance ONZ, czyli grupy banków koordynowanej przez ONZ, które obowiązały się do ograniczenia swojej działalności inwestycyjnej i finansowej w projekty węglowe. Dotychczas bank był głośno krytykowane za nieprzystąpienie do grupy w kwietniu, kiedy rozpoczęła ona swoją działalność.

6 października br. Premier Polski zapowiedział, że na najbliższym szczycie UE w Słowenii zainicjuje dyskusję dot. wspólnych zakupów gazu przez kraje członkowskie UE. Premier zaznaczył również, że polskie ceny hurtowe gazu są jednymi z najniższych w Europie, ale problemy UE są również problemami Polski. 

6 października br. rzecznik generalny TSUE ocenił, że spółka Nord Stream 2 AG może ponownie zaskarżyć dyrektywę gazową przed sądami unijnymi. Wg. opinii rzecznika spółki skarga Nord Stream 2 AG na dyrektywę gazową została rozpatrzona błędnie i powinna ona zostać rozpatrzona ponownie. 

Z powodu ścisłej kontroli nad dostawami gazu ze strony Rosji, ceny gazu na rynku europejskim osiągnęły kolejne maksima. 1 października br. dostawy rosyjskiego gazu przez gazociąg Jamał-Europa spadły aż o 77% względem dnia poprzedniego. Gazprom zarezerwował jedynie jedną trzecią dostępnych mocy przesyłowych na październik. Z tego powodu ceny gazu na listopad na giełdzie TTF osiągnęły poziom 97,73 EUR/MWh (co oznacza wzrost o 400% w porównaniu do początku br.). 

Wg. informacji podanych przez Interfax, Novatek oraz Fluxys zrezygnowały z inwestycji w budowę średniotonażowego terminala LNG w niemieckim Rostocku. Powodem są obecne warunki rynkowe, które okazały się zbyt trudne do realizacji projektu. Otwarcie terminala było planowane na 2022 r. 

1 października Gazprom wydał komunikat stwierdzający, że koncern w pełni realizuje dostawy gazu dla konsumentów europejskich zgodnie z zobowiązaniami kontraktowymi oraz wnioskami o dostawy. Mimo zapewnień, rosyjski koncern wstrzymał tranzyt gazu przez Ukrainę i podpisał 15 letnią umowę na dostawy gazu szlakami południowymi. 

Wg. rzecznika Kremla, wyniki wyborów parlamentarnych w Niemczech nie wpłyną na proces certyfikacji gazociągu Nord Stream 2. Uniper, który jest zaangażowany w projekt Nord Stream 2, informuje, że certyfikacja gazociągu się opóźnia. Wg. szefa koncernu, certyfikacja ma zakończyć się zbyt późno co uniemożliwi uzupełnienie zapasy gazu na tegoroczną zimę. Z drugiej strony rządowy dziennik „Rossijskaja Gazieta” donosi, że decyzja w sprawie certyfikacji ma zapaść 8 stycznia 2022 roku.

Wintershall Dea rozpoczął współpracę z Uniwersytetem Nauk Stosowanych OTH w Regensburgunad projektem przekształcenia istniejących gazociągów na południu Morza Północnego do transportowania dwutlenku węgla.