Regulacje

Fundusz Transformacji Energetyki

Możliwe zmiany regulacyjne w formie zarządzania publicznymi środkami wsparcia modernizacji energetyki. Ograniczenie wsparcia dla węgla.

14 października Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Proponowane zmiany proponują utworzenie nowego funduszu celowego – Funduszu Transformacji Energetyki, który powstanie w 2022 r. Dotychczas środki ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 trafiały do powstałego w 2021 r., unijnego Funduszu Modernizacji, który następnie rozdysponowywał środki pomiędzy 10 państw członkowskich o najniższych dochodach. Polska może być beneficjentem funduszu w nawet ok. 43% – ok. 14 mld EUR. 

Natomiast od 2022 r. część (ok 40%) polskich środków powstałych ze sprzedaży uprawnień zostanie przekierowana do polskiego – krajowego Funduszu Transformacji Energetyki. Te 40% środków uzyskanych ze sprzedaży uprawnień do emisji w latach 2021-2030 stanowi ok. 81 mld PLN, które prawdopodobnie trafią z powrotem na polski rynek.

Utworzenie polskiego funduszu wynika ze względów techniczno-prawnych. Wsparcie unijne np. z Funduszu Modernizacyjnego przede wszystkim ogranicza swobodę polskiego rządu do dysponowania środkami, a także przebiega w ramach bardziej skomplikowanej procedury. 

Do wsparcia w ramach funduszu nie kwalifikują się stałe paliwa kopalniane, w tym węgiel, dlatego pula dostępnych z tego tytuły środków gwarantuje lepsze perspektywy finansowe m.in. dla projektów gazowych i elektroenergetycznych oraz jądrowych i wodorowych.