Rynek detaliczny gazu

PGNiG z kolejnymi aktywami na norweskim szelfie. PGNiD OD złoży wniosek o zmianę taryfy. Kolejne inwestycje w OZE. Enrex Energy z karą 200 tys. PLN za nieuczciwe praktyki rynkowe.

Wg. oceny prezesa PKN Orlen, aktualna sytuacja gospodarcza uniemożliwia Polsce przejście transformacji energetycznej. W ocenie PKN Orlen zmiany w energetyce będą zachodzić powoli i stopniowo, co wyklucza dynamiczne zmiany w perspektywie najbliższych 10 lat. 

PGNiG poinformowało o prowadzeniu działań na rzecz zwiększenia dostaw gazu do kraju. Spółka zamierza m.in. zwiększyć zakup amerykańskiego LNG z Zatoki Meksykańskiej. Równocześnie spółka stale zwiększa portfel aktywów wydobywczych na norweskim szelfie szelfie kontynentalnym, aby za pomocą gazociągu Baltic Pipe sprowadzić surowiec do kraju. Spółka podkreśla że jest zmuszona dywersyfikować dostawy gazu, aby zapewnić Polsce ciągłość dostaw gazu i jak najszybciej uniezależnić się od dostaw z Rosji.

Po sfinalizowaniu, z końcem września br., przejęcia aktywów Ineos spółka PGNiG Upstream Norway rozpoczęła odwiert poszukiwawczy na Morzu Norweskim. Odwiert 6306/3-1 S znajduje się na koncesji PL937/B. Równocześnie PGNiG wyraziło zainteresowane zakupem kolejnych koncesji w Norwegii. Mowa zarówno o chęci udziału przedsiębiorstwa w rundach koncesyjnych, jak i nabyciu koncesji przez transakcje rynkowe. Kolejne koncesje są potrzebne, aby PGNiG mogło sprowadzać jak najwięcej gazu z własnego wydobycia. Aktualnie przedsiębiorstwo produkuje w Norwegii ok. 2,5 mld m3 gazu w skali roku, lecz przewiduje się że do 2026 r. produkcja wzrośnie do 4,0 mld m3/r.

PGNiG OD planuje kolejny wniosek o podwyżkę cen gazu w taryfie dla gospodarstw domowych. Wśród powodów zmiany taryfy mają być działania Gazpromu polegające na manipulacji cenami. Termin trafienia wniosku do URE zostanie wkrótce podany.

PGNiG Termika informuje, że Elektrociepłownia Żerań w Warszawie jest już gotowa do pracy i zostanie oddana do użytku pod koniec października br. Nowy blok o mocy 499 MW umożliwia wykorzystywania wodoru i biometanu do wytwarzania energii. Jest to kolejny krok w stronę osiągnięcia celów klimatycznych PGNiG do 2030 r.

PGNiG współpracuje z PKN Orlen nad wprowadzeniem technologii biometanowej przy utylizacji śmieci. Spółki próbują przekonać gminy do budowy biometanowni, w zamian za gwarancje gazu. Biometanownie mogą pomóc zahamować lub obniżyć wzrost kosztów śmieci. Termin wykonania projektu wyznaczono na 2026 r.

PGNiG oraz Black Cat Engineering & Construction podpisały list intencyjny ws. współpracy przy projektach wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. PGNiG i Black Cat ustalą ramy prawne i operacyjne dla potencjalnej wspólnej działalności przy wydobyciu węglowodorów celem skierowania oferty na największe światowe rynki ropy i gazu. Potencjalna oferta ma zawierać opcję „Smart Field”, czyli najnowsze rozwiązanie cyfrowe PGNiG, które dzięki komputerowemu modelowaniu złóż i sztucznej inteligencji ma zwiększyć zarówno efektywność wydobycia węglowodorów, jak i rentowność produkcji. 

1 października Lotos Petrobaltic uruchomił system osuszania, sprężania oraz eksportu gazu w bałtyckiej kopalni ropy Petrobaltic. Gaz wydobywany ze złoża B8 transportowany jest podmorskim gazociągiem do elektrowni we Władysławowie. Gazociąg o ciśnieniu 10-13 MPa ma 75 km długości i 1,15 m średnicy dostarcza ok. 13,2 MW do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Grupa Lotos podjęła współpracę z Instytutem Energetyki oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie w celu zrealizowania pilotażowego projektu instalacji wodorowej opartej o elektrolizery stałotlenkowe zasilane energią z OZE. Projekt otrzymał nazwę VETNI, a jego wartość szacuje się na prawie 10 mln PLN. Elektrolizery mają produkować do 16 kg wodoru o prawie 100% czystości/dzień.

4 października Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o nałożeniu na Enrex Energy 200 tys. PLN kary. Powodem decyzji UOKiK są działania spółki polegające na nieprzedłożeniu klientom podpisanych umów na sprzedaż prądu lub gazu, co utrudniało im dokładne zapoznanie się z warunkami kontraktu i w konsekwencji możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. 

11 października Polska wraz z 9 państwami europejskimi podpisała wystosowany przez ministra finansów Francji list w obronie energetyki jądrowej. 14 października przedstawiciele administracji państwowej i przedsiębiorców podpisali Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. W wyniku nowelizacji prawa geologicznego i górniczego wprowadzono możliwość realizacji obowiązków informacyjnych w formie elektronicznej.

6 października europejski sąd wydał korzystne dla Polski orzeczenie polegające na odrzuceniu pozwu Tempus Energy Germany GmbH i T Energy Sweden AB przeciwko KE o anulowanie pozytywnej decyzji KE o przyjęciu polskiej ustawy o rynku mocy.