Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Polska chce dochodzenia KE w sprawie manipulacji cenami gazu przez GAZPROM. PGNiG zakupiło norweskie koncesje spółki INEOS. 

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 87,60 – 121,03 EUR/MWh (402,45 – 559,2 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 65,23 – 93,54 EUR/MWh (298,69 – 433,36 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 2 października, zaś najwyższą 6 października br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 95,94 EUR/MWh (440,36 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 74,14 EUR/MWh (341,04 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w przedziale: 398-530 PLN/MWh. Średnia cena wyniosła 435,96 PLN/MWh, zaś całkowity wolumen obrotu wyniósł 995 GWh.

Polska zgłosiła potrzebę przeprowadzenia dochodzenia przez KE w sprawie manipulacji cenami na rynku gazu ziemnego przez Gazprom. Inne państwa członkowskie UE również informują o potrzebie przeprowadzenia takiego dochodzenia. Temat zostanie przedyskutowany na unijnym szczycie w Brukseli pod koniec października br. 

PGNiG ostatecznie zakupiło koncesje spółki INEOS za prawię połowę ceny pierwotnie oferowanej. Polskie przedsiębiorstwo przejęło 21 koncesji INEOS E&P, które odpowiadają za wydobycie 2,5 mld m3 gazu rocznie. Gaz przesyłany będzie do Polski od 2022 r. gazociągiem Baltic Pipe. Transakcja jest kolejnym przejawem działań spółki na rzecz dywersyfikacji dostaw gazu do Polski.

Wg. danych ISE, w Q3 br. PGNiG odebrał w terminalu w Świnoujściu 8 transportów LNG. Ich łączny wolumen wynosi 0,6 mln ton LNG. Od początku roku PGNiG odebrało łącznie 26 transportów, których sumaryczny wolumen wyniósł 2,1 mln ton LNG. W br. w porównaniu do trzech pierwszych kwartałów 2020 r. odnotowano niewielkie zmniejszenie dostaw, w 2021 r. odebrano o 2 transporty mniej oraz o 0,12 mln ton LNG mniej.