Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

15 października br. stan napełnienia magazynów GSP wyniósł 51 806 GWh, czyli ok. 96%. Najwięcej surowca znajduje się w PMG Wierzchowice (21 626 GWh), mniej w GIM Sanok (17 185 GWh) oraz w GIM Kawerna (12 994 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go mniej o 1230 GWh. Od początku miesiąca w instalacjach przybyło łącznie 256,6 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 256,6 GWh oraz odebrano 368,5 GWh surowca. W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 187 GWh i odebrano 291 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 35 357 mld m3 gazu. Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 56,64% (54,08 TWh), Niemcy 70,4% (162,14 TWh), Belgia 90,08% (8,1 TWh), Francja 94,44% (121,32 TWh), Ukraina 45,06% (143,42 TWh). Łączny stan napełnienia UE to 77% (851 TWh).

Obecne średnie zapełnienie europejskich magazynów gazu jest o ponad 22% niższe od analogicznego okresu z roku ubiegłego i wynosi 72%. Sytuacja na rynku coraz częściej skłania do wprowadzenia w Europie tzw. strategicznej rezerwy surowca. Podobny mechanizm uregulowano w polskiej ustawie o obowiązkowych zapasach.

Gazprom po 6 miesiącach wznowił pompowanie gazu do podziemnego magazynu Haidach. Zarazem jednak wstrzymano pompowanie do magazynu Bergermeer i rozpoczęto z niego pobór gazu.