Regulacje

Unijna odpowiedź ws. rosnących cen gazu

Komisja Europejska wykorzysta od dawna planowaną reformę przepisów dotyczących rynku gazu UE, która ma się odbyć w grudniu, aby zaradzić obecnej zapaści na rynku. Tak twierdzi szef UE ds. energii, który dodał, że rezerwy są wystarczające na zimę.

Według Komisarza ds. Energii Kadri Simsona do końca roku zaproponowane zostaną reformy rynku gazu, z uwzględnieniem wyników przeglądu kwestii związanych z magazynowaniem i bezpieczeństwem dostaw. W toku debaty w Parlamencie Europejskim stwierdzono, że obecne trendy cenowe na rynku gazu uderzają najmocniej w najbiedniejszych obywateli UE i spowalniają wychodzącą z po epidemiologicznego kryzysu gospodarkę unijną. 

Wg. Simsona, mimo iż obecne zapełnienie europejskich magazynów na poziomie 75%, choć jest mniejsze od średniej wieloletniej to jest wystarczające. KE ma przedstawić wykaz możliwych do podjęcia przez państwa członkowskie środków mających wesprzeć konsumentów. Mają to być m.in. dopłaty bezpośrednie, które mają zostać sfinansowane z systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (czym zajmie się Europejska Agencja Bezpieczeństwa)

Ceny gazu ziemnego w Europie wzrosły, podsycając kryzys, który już wpływa na rachunki firm, których część niespodziewanie wstrzymuje produkcję oraz konsumentów. Skala wzrostów cen energii jest zmienna w zależności od kraju. Najwyższe ceny energii elektrycznej – sięgające do 230 EUR/MWh w UE notowane są w Grecji, Włoszech i Słowacji. Na drugim końcu są Niemcy i Polska, a następnie Czechy i Słowacja z około 75 EUR/MWh.

Również napięta sytuacja na światowym rynku gazu – wywołana mroźną, długą zimą, konkurencją między Azją a Europą o ładunki LNG, niskimi poziomami magazynowania i ograniczonymi przepływami rosyjskiego gazu do Europy – pchnęła ceny na całym świecie do rekordowych poziomów. 

Podczas odbywającego się pod koniec października br. Szczytu Unii Europejskiej  nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. Wiele krajów zwraca się obecnie do UE o wypracowanie wspólnego rozwiązania problemu kryzysu, ale różne kraje proponują odmienne rozwiązania. Hiszpania, Francja, Włochy, Grecja, Czechy i Rumunia postulują wspólny unijny program zakupów gazu dla jednolitego rynku 450 mln konsumentów. Inne kraje, w tym Polska i Węgry chcą spowolnić zieloną transformację. Te państwa podkreślają konieczność weryfikacji Systemu Handlu Emisjami UE, na którym wzrastają praktyki spekulacyjne. Sprawę ma zbadać Europejska Agencja Bezpieczeństwa.