Rynek

UOKiK zbada sytuacja gospodarstw domowych na rynku gazu ziemnego

W związku z rosnącymi cenami gazu w Polsce i Europie Urząd Regulacji Energetyki dostrzegł potrzebę weryfikacji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów procesu kształtowania cen przez sprzedawców gazu zaazotowanego do przedsiębiorstw zajmujących się obrotem tym paliwem w kontekście potencjalnego stosowania praktyk monopolistycznych.

Zgodnie z obowiązującą dystrybutorów energii elektrycznej i gazu od 2007 roku zasadą TPA (Third Party Access) odbiorcy mają swobodę wyboru sprzedawcy energii elektrycznej i gazu, jednakże dla skutecznej realizacji tego prawa w obrębie sieci dystrybucyjnej, do której przyłączony jest odbiorca musi działać więcej niż jeden sprzedawca. Sprzedawcy chcący prowadzić działalność na terenie działania właściwego operatora muszą wystąpić o zawarcie umowy dystrybucyjnej, która operator jest zobowiązany zawrzeć. 

Zgodnie z obowiązującymi w kraju regulacjami obowiązkiem przedkładania do zatwierdzania taryf w obrocie paliwami gazowymi są wszyscy sprzedawcy gazu sprzedający do odbiorców końcowych – gospodarstw domowych. Obowiązek ten ma zostać zniesiony w 2024 r.Celem mechanizmu taryfikacji jest ochrona konsumentów i urzędowa weryfikacja polityki cenowej stosowanej przez sprzedawców paliwa gazowego, która bazować może jedynie na uzasadnionych kosztach działalności firm energetycznych i odpowiadać aktualnym warunkom rynkowym.

Największym sprzedawcą paliwa gazowego jest PGNiG Obrót Detaliczny. Trend spadkowy w taryfie PGNiG OD zatrzymały dotychczasowe wzrosty cen gaz na Towarowej Giełdzie Energii. W okresie jednego roku, tj. od października 2020 do października 2021, kontrakty terminowe na styczniową dostawę gazu wzrosły o 420%, z poziomu 73,75 zł/MWh do 420,20 zł/MWh. Skutkiem czego od kwietnia 2021 taryfa PGNiG zmieniana była trzykrotnie: w kwietniu – średnia podwyżka cen gazu o 5,6%, sierpniu o 12,4% i październiku o 7,6%.

Tendencje zwyżek cen taryfowych nie ominęły również w 2020 roku mniejszych dostawców paliwa gazowego i wyniosły średnio w przypadku gazu zaazotowanego  ok. 170% w przypadku G.EN. GAZ i  od 80% do 180% ,w zależności od grupy taryfowej, dla klientów ANCO oraz ok. 196% dla gazu zaazotowanego sprzedawanego przez EWE. W przypadku gazu wysokometanowego sprzedawanego przez EWE wzrost cen wyniósł ok. 81,5%. URE podaje, że z powody sytuacji na rynku, ceny dla gospodarstw domowych oferowane przez niektóre lokalne podmioty wzrosły o nawet 170%. 

Dynamiczna sytuacja na rynku, w tym wzrost cen w kontraktach terminowych ze średniego poziomu w sierpniu 169 zł/MWh do 360 zł/MWh w przypadku dostaw na grudzień powoduje, iż również największy polski sprzedawca gazu ziemnego, PGNiG Obrót Detaliczny, już zapowiada wzrost cen w 2022 roku.