Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

31 października br. stan napełnienia magazynów GSP wyniósł 55 194 GWh, czyli ok. 97%. Najwięcej surowca znajduje się w PMG Wierzchowice (22 970 GWh), mniej w GIM Sanok (18 306 GWh) oraz w GIM Kawerna (13 917 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go więcej o 3378 GWh. Od początku miesiąca w instalacjach przybyło łącznie 800,3 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 543,7 GWh oraz odebrano 368,8 GWh surowca. W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 122 GWh i odebrano 583 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 34 752 mld m3 gazu. Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 56,15% (53,61 TWh), Niemcy 71,15% (163,88 TWh), Belgia 92,98% (8,3 TWh), Francja 94,54% (121,45 TWh), Ukraina 43,41% (138,42 TWh). Łączny stan napełnienia UE to 77,07% (852 TWh).

PGNiG informuje, że spółka przeprowadza analizy zapotrzebowania budowy nowych magazynów gazu. Powodem są prognozy zwiększenia się zapotrzebowania na gaz o nawet 50% w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Zdaniem prezesa, czym większe zapotrzebowanie na surowiec, tym większa powinna być pojemność magazynowa. Ostateczna decyzja o budowie nowych magazynów zapadnie niedługo.