Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W analizowanym okresie na platformie GSA odbyło się 13 aukcji – 9 dotyczyło przepustowości ciągłej i 5 przepustowości przerywanej na produkty kwartalne na rok gazowy 2021/22. Wylicytowano 4 aukcje w wielkości kolejno 13520 MWh dla punktu SGT Kondratki, 2700 MWh i 530 MWh dla punktu GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO i 10 MWh dla punktu Tietierowka. Aukcje organizowane były przez Gaz-System, Gaz-System ISO, GAS TSO OF UKRAINE LLC oraz N4G.

W drugiej połowie października przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 126 – 176 GWh, GCP (DE-PL) 6,7 – 11 GWh, GCP [UA-PL] 132- 142 GWh, Wysokoje [BY-PL] 101-135 GWh oraz Cieszyn (CZ-PL) 0 – 0,003 GWh. Na punkcie GCP (PL-UA) nie zarejestrowano przepływu.

22 października br. GAZ SYSTEM oraz Amber Grid wykonały symboliczny „złoty spaw” na granicy polsko-litewskiej na gazociągu, który łączy systemy gazowe obu krajów. Już w 2022 r. tymi systemami popłynie gaz, co w pełni zakończy instalacje państw bałtyckich. Instalacja ta umożliwi swobodny wybór dostawcy surowca i zapewni konkurencyjność na rynku gazowym. 

25 października br. został opublikowany raport GAZ SYSTEM oraz LLC Gas TSO of Ukraine z oceny zapotrzebowania na zdolność przyrostową. W raporcie oszacowane zostało potencjalne zapotrzebowanie na zdolność przyrostową w ramach systemu wejścia-wyjścia GAZ SYSTEM i systemu wejścia wyjścia GTSOU. Wskazano również, że należy zainicjować realizację projektu zdolności przyrostowej.