Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Spadek średniej ceny gazu na SPOT o 11,86 EUR/MWh. Holenderski Urząd ds. Konsumentów i Rynku odebrał pozwolenie na dostawę gazu Welkom Energie. Gazprom nadal nie pompuje dodatkowych wolumenów gazu do Europy.

W I połowie listopada br. średnia cena Day Ahead na TTF wyniosła 71,60 EUR/MWh – o 11,86 EUR/MWh więcej niż w poprzednim okresie, w którym była ona równa 83,46 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano w dniu listopada br., wyniosła ona 62,06 EUR/MWh. Z kolei najwyższa cena wyniosła 77,56 EUR/MWh, odnotowano ją 4 listopada.

Holenderski Urząd ds. Konsumentów i Rynku odebrał pozwolenie na dostawę gazu Welkom Energie, z powodu problemów finansowych firmy wywołanych wysokimi cenami gazu ziemnego. Z tego powodu Welkom Energie nie było w stanie gwarantować dostaw swoim klientom. To pierwsze przedsiębiorstwo w Holandii, które upadło przez wysokie ceny gazu. Ponad 90 tys. klientów przedsiębiorstwa zostanie przejętych przez Eneco. 

Minister finansów Holandii ponownie powołał Hana Fennema na stanowisko prezesa zarządu N.V. Nederlandse Gasunie. Han Fennema pełnił funkcję prezesa zarządu Gasunie od 2014 roku. Jego ponowne powołanie wejdzie w życie 1 marca 2022 roku na okres czterech lat.

Wg. ACER poziom wdrożenia kodeksów sieci (Gird Connection Network Codes) jest na zadawalającym poziomie. Agencja zwraca jednak uwagę i apeluje do krajowych organów regulacyjnych na usunięcie niezgodności w krajowych regulacjach z kodeksem sieci.

Mimo rozkazu prezydenta Rosji, aby pompować więcej gazu do Europy, Gazprom nie podjął żadnych działań. Europa coraz bardziej odczuwa niski poziom zapełnienia magazynów gazowych i zależność energetyczną od Rosji w obliczu zbliżającej się zimy. Z tego powodu, holenderski kontrakt terminowy na gaz TTF na grudzień wzrósł 8 listopada br. o 10%. 

Wg. prognoz MAE powiedział, że jeśli tegoroczna zima będzie chłodna, a import gazu z Rosji nie wzrośnie, to można przewidywać, że ceny gazu będą dalej rosnąć. 9 listopada br. Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej obniżyła prognozę ceny gazu ziemnego dla kontraktu na Q4 2021 r. na Henry Hub o 26 centów do 5,54 USD/MMBtu. Wg. raportu decydującym czynnikiem wyznaczającym cenę gazu w zimę będzie pogoda. Prognozuje się, że tegoroczne zapasy gazu w USA będą zbliżone do średniej pięcioletniej.

Europoseł Zbigniew Kuźmiuk złożył interpelację do KE dotyczącą wypowiedzi wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa, w której zasugerował on zwolnienie Gazpromu z odpowiedzialności za sytuację na rynku gazowym w UE. 

11 listopada br., po dwutygodniowym trendzie spadkowym, odnotowano wzrost ceny kontraktów terminowych na gaz ziemny w USA. Wzrost cen jest skutkiem prognoz zwiększenia popytu i mniejszych niż zwykle zapasów. Aktualnie ceny kontraktów terminowych na gaz w USA wynoszą 4,92 USD/mmBtu.

9 listopada br. Francja zapowiedziała budowę nowych reaktorów jądrowych. Ma to na celu uniezależnić krajową energetykę od zagranicznych dostaw, utrzymać ceny energii pod kontrolą oraz wspomóc kraj w realizacji celów klimatycznych. 

Władze Algierii zadecydowały o zamknięciu gazociągu Maghreb-Europa, który łączy Afrykę Północną z Europą. Rząd algierski zobowiązał się zrekompensować Hiszpanii ilość odbieranego dotychczas surowca gazociągiem Maghreb-Europa, poprzez wysyłkę większej liczby statków z LNG. Mowa o 136 statkach z LNG, czyli o 56% więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Ponadto, przesył gazu będzie kontynuowany drugim gazociągiem, który przechodzi przez Morze Śródziemne do południowo-wschodniej Hiszpanii.