Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 11,82 EUR/MWh. 

Najniższą cenę na OTE – 67,27 EUR/MWh odnotowano 2 listopada (poprzednio 65,64 EUR/MWh), zaś najwyższą 87,191 EUR/MWh w dniu 13 listopada (poprzednio 96,10 EUR/MWh). Średnia ważona cena w I połowie listopada wyniosła 74,35 EUR/MWh (w II poł. października było to 86,17 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 1 listopada – 147 GWh (w II poł. października 290 GWh). Całkowity wolumen obrotu wzrósł do 1 102 GWh.

CEZ wstrzymał w Q3 br. proces sprzedaży polskich aktywów wytwórczych, ponieważ oferowane ceny nie były atrakcyjne ekonomicznie. Sprzedaż polskich aktywów była jednym z trzech procesów wprowadzonych w ramach zmiany strategii wyjścia spółki z niektórych rynków zagranicznych. Powrót do sprzedaży później może być opcją, ale niekoniecznie nastąpi to w najbliższym czasie.

Począwszy od 15 listopad br., przez trzy miesiące, na Węgrzech będą obowiązywać ustalone administracyjnie ceny benzyny i oleju napędowego. 

10 listopada pływający terminal importowy LNG w miejscowości Omišalj na wyspie Krk otrzymał swój pierwszy w historii ładunek z Egiptu. Terminal rozpoczął działalność w styczniu tego roku. Z 1,4 mld m3 gazu aż 50% ładunków sprowadzonych do tej pory pochodziło z terminali w USA. Europa konkuruje na rynku globalnym o zabezpieczenie ładunków LNG w tym roku, ponieważ azjatyckie ceny LNG utrzymują premię w porównaniu z europejskimi cenami gazu, przyciągając LNG na azjatyckie rynki o wyższej wartości.