Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na SPOT o 12,15 EUR/MWh. Niemcy nie podpisują się pod deklaracją szczytu klimatycznego COP26 w sprawie samochodów osobowych i dostawczych o zerowej emisji. Przerwa w tłoczeniu gazu przez rurociąg Jamalski spowodowała początkowo wzrost, a później spadek ceny gazu w Niemczech.

W I połowie listopada br. ceny spot na THE mieściły się w granicach: 62,48 – 77,93 EUR/MWh (62,55 – 91,22 EUR/MWh). Najniższą cenę na THE odnotowano 1 listopada. Najwyższą cenę na THE odnotowano 9 listopada. Średnia cena dla Niemiec w I połowie listopada br. wyniosła 71,93 EUR/MWh, w II poł. października było to 84,08 EUR/MWh.

Aktualna sytuacja na rynku gazowym szczególnie dotknęła dostawców, którzy opierali swoją działalność jedynie na kontraktach krótkoterminowych. Jest to rezultat polityki rosyjskiego Gazpromu, który zachęca do zawierania kontraktów długoterminowych, które w normalnych warunkach rynkowych są zazwyczaj mniej korzystne dla europejskich klientów. Jednak przy szybko drożejącym gazie, przedsiębiorstwa opierające się jedynie kontraktach spotowych szybko bankrutują. Przykładem jest aktualna sytuacja w Wielkiej Brytanii, gdzie zbankrutowało już 16 dostawców prądu i gazu.

Rosja wciąż czeka na możliwość uruchomienia gazociągu Nord Stream 2 do Niemiec. Nie otrzymano jeszcze zgody Niemiec na wybór operatora gazociągu. 

Prezydent Rosji nakazał Gazpromowi napełnienie zbiorników gazu w UE, od razu po uzupełnieniu rosyjskich rezerw. Ma to na celu poprawienie sytuacji na europejskich rynkach energetycznych. 

Wg. Rosnieftu wysokie ceny gazu w Europie, mogą być zagrożeniem dla ożywienia gospodarki tego regionu. Mimo pewnej stabilności z powodu kontraktów długoterminowych, sytuacja nadal nie jest komfortowa, a na obecny kryzys miało wpływ wiele czynników w tym zbyt ufne podejście do produkcji z OZE, zwłaszcza farm wiatrowych.

9 listopada br. na rynku hurtowym gazu ziemnego odnotowano korektę i spadek cen, czego powodem było wznowienie przepływu rosyjskiego gazu do Niemiec. Rosja zaczęła ponownie tłoczyć gaz gazociągiem z Jamału, dzień po przerwaniu eksportu surowca, co spowodowało wzrost cen w Europie. Jednak w dniu wznowienia eksportu przepływ surowca był najwyższy od ponad dwóch tygodni, co daje nadzieje, że Rosja zrealizuje obietnice zwiększenia dostaw.

12 listopada br.  odnotowano spadek spotowych cen gazu w Europie. Powodem jest zapewnienie Gazpromu, że Białoruś nie kontaktowała się z Rosją przed zagrożeniem ograniczenia przepływu gazu ziemnego. Tym samym Gazprom pozostał wiarygodnym eksporterem gazu, a groźby ze strony Białorusi nie zostały potraktowane poważnie.

11 listopada br. szef unijnej polityki klimatycznej powiedział, że nowe inwestycje w infrastrukturę gazową w Unii Europejskiej muszą być zdolne do obsługi gazów niskoemisyjnych. Minister ds. transformacji energetycznej w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn podkreśla, że w nadchodzących zasadach taksonomii dla zrównoważonych inwestycji UE powinna rozróżnić dostawy gazu kopalnego, od infrastruktury wykorzystywanej do gazów zielonych. 11 listopada br. niemiecka minister środowiska powiedziała, że włączenie energii jądrowej do taksonomii zrównoważonego finansowania UE byłoby nieuczciwym posunięciem względem inwestorów. Niemiecki rząd nie podpisał się pod deklaracją szczytu klimatycznego COP26 w sprawie samochodów osobowych i dostawczych o zerowej emisji.

12 listopada br. Gazprom oraz VNG omówiły możliwość długoterminowego przedłużenia kontraktu gazowego. Podjęto również kwestie potencjalnego zwiększenia wolumenów.