Rynek detaliczny gazu

PGNiG zwiększa wydobycie poza granicami kraju. URE wydało opinię ws. certyfikacji NS2. MEON Energy prawomocnie utraciło koncesję na obrót energią elektryczną.

PGNiG Upstream Norway (30% udziałów), wraz z partnerami koncesyjnymi (Equinor 55%, Lonboat Energy 15%), odkryło nowe złoże ropy naftowej na koncesji PL939 położonej w południowej części Morza Norweskiego. Szacuje się, że zasoby złoża wynoszą od 19 mln do aż 63 mln baryłek ropy naftowej. 

PGNiG Upstream Norway sfinalizowało projekt zwiększenia możliwości produkcyjnych złoża Ærfugl. Poprzez uruchomienie kolejnych dwóch odwiertów roczna produkcja wzrośnie o 1,6 mld m3 do 4,8 mld m3 gazu rocznie. Roczny wolumen wydobycia przypadający na PGNiG (12% udziałów) z tego złoża wyniesie 0,57 mld m3 gazu ziemnego rocznie.

PGNiG Upstream Norway, wraz z partnerami koncesyjnymi, zawnioskowało o zgodę na realizację planu zagospodarowania złoża Tommeliten Alpha na Morzu Północnym. Plan zakłada rozpoczęcie wydobycia w 2024 r. W szczytowym momencie eksploatacji PGNiG planuje pozyskiwać ze źródła ponad 0,5 mld m3 gazu rocznie. Spółka przewiduje wykonanie 10 odwiertów eksploatacyjnych, które za pomocą podgrzewanych podmorskich rurociągów zostaną podłączone do infrastruktury wydobywczej kompleksu Ekofisk.

Prezes URE opublikował opinię o postępowaniu niemieckiego regulatora w sprawie certyfikacji Nord Stream 2. Dokument koncentruje się na zagrożeniach i ryzykach dla dostaw gazu do państw członkowskich UE, które mogą wynikać bezpośrednio z funkcjonowania gazociągu, jak i certyfikowania spółki Nord Stream 2 AG.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, który uprawomocnił decyzję Prezesa URE cofającą spółce MEON Energy koncesję na obrót energią elektryczną. Decyzja o cofnięciu koncesji wynika z tego, że koncesjonariusz nie dysponował wystarczającymi środkami finansowymi do prawidłowego wykonywania działalności. MEON Energy musi niezwłocznie poinformować swoich odbiorców o terminie, w którym usługa przestanie być świadczona. 

Odbiorcy coraz częściej wybierają sprzedawcę energii elektrycznej spośród ofert wolnorynkowych, czyli niepodlegających zatwierdzeniu przez Prezesa URE. Od początku 2021 r. na taką zmianę zdecydowało się ponad 29 tys. klientów. Aktualnie z takich ofert korzysta już 37% klientów w gospodarstwach domowych, czyli ponad 5,8 mln mieszkańców Polski. W Q3 2021 zmiany sprzedawcy gazu ziemnego dokonało 3,5 tys. odbiorców, od początku 2021 r. jest to 12,5 tys. klientów.

8 listopada br. cztery zespoły zadaniowe reprezentujące OSD nad wprowadzeniem zmian w krajowej infrastrukturze sieciowej. Prace są realizowane w ramach Karty Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Powołane zespoły dzielą się kolejno na: Zespół prawny, Zespół ds. eksploatacji i elastyczności sieci, Zespół ds. inwestycji oraz Zespół ds. taryf.

Rząd podjął kolejne prace nad projektem „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”. Projekt dotyczy głównie trzech sektorów wykorzystywania wodoru, czyli energetyki, transportu i przemysłu. Projekt Strategii Wodorowej stawia sześć koniecznych do osiągnięcia celów i zakłada ich realizację poprzez 40 wymienionych działań.

Prezes NBP poinformował o możliwości udzielenia rządowi wsparcia w procesie finansowania budowy energetyki nuklearnej.

Badania przeprowadzone przez Polski Alarm Smogowy wskazują, że 65% mieszkańców woj. śląskiego popiera zakaz ogrzewania węglem. Przeprowadzono również badania, w związku z wchodzącym za dwa miesiące obowiązkiem wymiany pieców, które wykazały, że 32% pytanych nie wiedziało o istnieniu takiego obowiązku.

Inter RAO Lietuva odnotowało od początku br. wzrost przychodów o 78%. Powodem wzrostu przychodów były wyższe wolumeny oraz wysokie ceny sprzedawanej energii. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 27,4 mln euro, w porównaniu do 17,8 mln euro na analogiczny moment 2020 r. Mimo wzrostu w sprzedaży, rentowność grupy zmalała z 10% w analogicznym okresie 2020 r. do 6% aktualnie. 

10 listopada br. Zarząd Morskiego Portu Gdynia ogłosił przetarg na prace geologiczne pod budowę terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych. Jest to część projektu: „Budowa Terminala Instalacyjnego Morskich Farm Wiatrowych w Gdyni”, którego celem jest wykryciu ewentualnych podwodnych przeszkód w budowie terminala. Termin składania ofert wyznaczony jest na 21 grudnia br.

Budimex podpisał umowę z Figene Capital, dzięki której uzyskał wyłączność negocjacyjną dot. nabycia 100% udziałów w spółce celowej Magnolia Energy. Wyłączność w nabyciu spółki zostanie udzielona do 10 grudnia br. Spółka ma w planach budowę farmy wiatrowej, w której skład wejdą dwie turbiny o łącznej mocy 7 MW.