Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

15 listopada br. stan napełnienia magazynów GSP wyniósł 51 558 GWh, czyli ok. 96%. Najwięcej surowca znajduje się w PMG Wierzchowice (21 357 GWh), mniej w GIM Sanok (16 979 GWh) oraz w GIM Kawerna (13 221 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go mniej o 5234 GWh. Od początku miesiąca w instalacjach przybyło łącznie 267,3 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 267,3 GWh oraz odebrano 553,4 GWh surowca. W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 313 GWh i odebrano 539 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 34 723 mld m3 gazu. Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 52,37% (50,00 TWh), Niemcy 68,66% (158,16 TWh), Belgia 81,83% (7,3 TWh), Francja 86,46% (111 TWh), Ukraina 40,60% (129,08 TWh). Łączny stan napełnienia UE to 73,83% (816 TWh).

PGNiG prowadzi prace analityczne nad potrzebą rozbudowy zdolności magazynowych w Polsce w najbliższych latach. Aktualna strategia grupy zakłada zabezpieczenie pojemności magazynowych dostosowanych do popytu na rynku gazu. Głównym problemem, który powstrzymuje spółkę od budowy nowych magazynów są wysokie koszty takiego przedsięwzięcia. Warto zaznaczyć, że PGNiG posiada wszystkie magazyny gazu w Polsce, których łączna pojemność wynosi 35,8 GWh.