Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W analizowanym okresie na platformie GSA odbyło się 9 aukcji – wszystkie dotyczyły przepustowości ciągłej na produkty kwartalne na rok gazowy 2021/22. Wylicytowano 5 aukcji w wielkości kolejno 2048 MWh dla punktu GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO, 1963 MWh dla punktu Wysokoje, 1050 MWh i 147MWh dla punktu PWP i 65 MWh dla punktu Tietierowka. Aukcje organizowane były przez Gaz-System, Gaz-System ISO, GAS TSO OF UKRAINE LLC oraz N4G.

W drugiej połowie sierpnia przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 106 – 170 GWh, GCP (DE-PL) 7 – 38 GWh, GCP [UA-PL] 111- 134 GWh, Wysokoje [BY-PL] 27-95 GWh oraz Cieszyn (CZ-PL) 0 – 26 GWh. Na punkcie GCP (PL-UA) nie zarejestrowano przepływu.

9 listopada br. GAZ SYSTEM ogłosił przetarg pisemny nieograniczony na: „Sprzedaż składników środków trwałych (w tym m.in. sprężarek gazu ziemnego, silników SN) przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Poznaniu.”. Termin składania ofert to 19 listopada br. Oferty należy składać w kancelarii GAZ SYSTEMU w Poznaniu.

ACER oraz Sekretariat Wspólnoty Energetycznej apelują o podjęcie działań na rzecz poprawy zdolności przesyłowych gazu na granicach UE i Wspólnoty Energetycznej. Apel spowodowany jest wynikami konsultacji społecznych przeprowadzonych przez ACER, w których wskazano na problemy z dostępem do zdolności przesyłowych gazu na tych obszarach. Użytkownicy rynku wskazali na przeszkody związane z przejrzystością, brakiem powiązania między zdolnościami przesyłowymi a rynkami towarowymi oraz normami jakości gazu. ACER wskazało potencjalne możliwości rozwiązań tych problemów.

ACER opublikował nowy raport dot. monitorowania zdolności przyrostowych. Z raportu wynika, że uczestnicy rynku nie są skłonni do podejmowaniem długoterminowych zobowiązań, w celu finansowania rozbudowy sieci gazowej.