Ceny gazu

Ceny gazu

Wzrost średniego poziomu ceny gazu o 6,7 EUR/MWh.


W II połowie listopada ceny gazu spot dla opisywanych rynków wahały się w przedziale: 79,58 – 102,97 EUR/MWh (patrz tabela obok), a dla cen referencyjnych gazu 86,37 – 102,2 EUR/MWh (patrz wykres poniżej). Średnia cena gazu na rynku spot, w porównaniu do poprzedniego okresu, wzrosła do poziomu 90,74 EUR/MWh. Różnica między średnią ceną gazu spot w Niemczech (89,42 EUR/MWh) i TGE (93,66 EUR/MWh) wyniosła 4,24 EUR/MWh. Rynek gazu udowodnił w ostatnim okresie jak bardzo jest mocny.

Nawet informacja o nowo wykrytym wariancie koronawirusa – Omikron nie spowodowała żadnej istotnej korekty, podczas gdy rynek ropy naftowej tylko jednego dnia przeżył spadek o ok 10 UAS/bbl, co nie zdarzyło się od wielu lat. 16 listopada niemiecki urząd energetyki potwierdził, że proces certyfikacji Nord Stream 2 zostaje zawieszony, aż operator gazociągu nie stanie się w pełni spółką na prawie niemieckim. Stało się jasne, że tej zimy nie ma już co liczyć na uruchomienie tego gazociągu. Do tego doszły chłodniejsze prognozy temperatur w Europie, na co już rynek zareagował bardzo gwałtownie. Ceny gazu, które po wcześniejszej korekcie oscylowały na poziomie ok. 70 EUR/MWh powróciły szybko do poziomu ponad 90 EUR/MWh osiągając w pewnym momencie na rynku spot poziom ponad 100 EUR/MWh. Niższe od wcześniej spodziewanych temperatury w Europie spowodowały zwiększone wytłaczanie z magazynów, które, jak pamiętamy, i tak są na bardzo niskim poziomie. Ponadto Gazprom nie zarezerwował przepustowości miesięcznej na Kondratkach i Mallnow, co bardzo zaniepokoiło cały rynek. Przy chłodnej aurze i polityce Gazpromu, który wyraźnie prowadzi grę w kierunku utrzymanie aktualnych cen, będzie raczej trudno o znaczącą korektę.