Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 16,49 EUR/MWh.

Najniższą cenę na OTE – 83,924 EUR/MWh odnotowano 21 listopada (poprzednio 67,27 EUR/MWh), zaś najwyższą 98,027 EUR/MWh w dniu 18 listopada (poprzednio 87,191 EUR/MWh). Średnia ważona cena w II połowie listopada wyniosła 90,84 EUR/MWh (w I poł. listopada było to 74,35 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 18 listopada – 309 GWh (w II poł. października 147 GWh). Całkowity wolumen obrotu wzrósł do 1 914 GWh. Z powodu obniżki podatku VAT na energię elektryczną i gaz ziemny w okresie listopad – grudzień 2021 r. CEZ zapowiedziało równoczesne obniżenie cen tych produktów. Spółka Pražská plynarenská, dostarczająca gaz ziemny i energię elektryczną do 430 tys. klientów w Czechach zapowiedziała podwyżkę cen gazu ziemnego. Z początkiem roku cena wzrośnie o 7,3%

KE rozważa zakwalifikowanie projektów gazowych jako zrównoważonych źródeł energii. Warunkiem takiej decyzji miałby być nieprzekraczalny limit emisji CO2 na poziomie 270 gram oraz ukończenie lub oddanie do użytku projektów do 2030 r. Węgry zapowiedziały obniżkę maksymalnych cen energii elektrycznej dla małych przedsiębiorstw (do 10 pracowników). Ceny dla tej grupy przedsiębiorstw mają być porównywalne dla tych płaconych przez gospodarstwa domowe. Europejski Fundusz Innowacji, o wielkości 1,1 mld EUR, wesprze 7 nowych, zielonych, europejskich projektów energetycznych. Druga tura aplikacji o fundusze kończy się 26 marca 2022 r.