Rynek detaliczny gazu

Rynek detaliczny gazu

Trwają kolejne prace legislacyjne nad zabezpieczeniem przed skokowymi wzrostami cen gazu ziemnego. PGNiG opublikowało wyniki finansowe z Q3 br. Niemiecki urząd zawiesił postępowanie certyfikacyjne NS2.

Wicepremier i minister aktywów państwowych informuje, że podwyżki cen gazu i energii elektrycznej są konieczne. Spółki Skarbu Państwa nie mogą już przyjmować kosztów na siebie, tak jak działo się to w ostatnich miesiącach. W celu minimalizacji skali podwyżek zostały przyjęte rozwiązania legislacyjne, które odciążą konsumentów.

Ministerstwo poinformowało o planie rozłożenia skutków podwyżek cen gazu na trzy lata. W tym celu przygotowano projekt nowelizacji prawa energetycznego. MAP zapewnia, że skutki rekordowych podwyżek cen gazu nie zostaną bezpośrednio przeniesione na odbiorców indywidualnych. 26 listopada nowelizacja trafiła do senatu, który poparł projekt nowelizacji prawa energetycznego, której celem jest zabezpieczenie się przed skokami cen gazu ziemnego w 2022 r. Głównym założeniem projektu jest możliwość przeniesienia wzrostu ceny zakupu gazu na kolejne okresy taryfowe. Sprzedawcy gazu, których taryfy zatwierdza prezes URE, będą mieli możliwość wykonania przeniesienia wzrostu cen do 30 czerwca 2022 r.

23 listopada br. PGNiG podpisało porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju biogazu i biometanu. Projekt porozumienia został zainicjowany przez ministerstwo klimatu i środowiska oraz pełnomocnika rządu ds. OZE.

25 listopada PGNiG zapowiedziało, że wg. analizy przeprowadzonej przez przedsiębiorstwo w 2022 r. spółka wydobędzie na Norweskim Szelfie ok. 2,6 mld m3 gazu. Ponadto 1 października 2022 r. planowane jest uruchomienie przesyłu gazu do Polski poprzez system gazociągów Baltic Pipe.

PGNiG opublikowało raport finansowy za pierwsze trzy kwartały br. W tym czasie łączny przychód grupy wyniósł 37,5 mld PLN, co oznacza 37% wzrost względem analogicznego okresu zeszłego roku. Jeśli chodzi o wyniki EBITDA i zysk netto, to wyniosły one kolejno 7,4 mld PLN i 3,1 md PLN, czyli 31% i 49% mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Odnotowano 8% wzrost sprzedaży gazu względem zeszłego roku, która aktualnie wyniosła 24 mld m3.

PGNiG zostało partnerem projektu Space3ac, czyli programu akceleracyjnego, którego celem jest pomoc w założeniu działalności polskim startupom. Wygrane zespoły otrzymają do 65 tys. PLN wsparcia oraz możliwość współpracy m.in. z PGNiG.

Federalna Agencja ds. Sieci zawiesiła postępowanie certyfikacyjne operatora gazociągu Nord Stream 2. Powodem jest to, że Nord Stream 2 AG nie spełnia kryteriów przewidzianych dla niezależnego operatora systemu przesyłowego. Postępowanie certyfikacyjne pozostanie zawieszone do czasu zakończenia przekształceń organizacyjnych wnioskodawcy.

Według danych opublikowanych przez URE, w Q3 br. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE wyniosła 211,24 PLN/MWh. Jest to prawie sześć razy więcej niż w analogicznym okresie z zeszłego roku. Tym samym jest to najwyższy poziom cen gazu na przestrzeni ostatnich 7 lat.

Prezes Bogdanka S.A. poinformował, że planuje podtrzymać plan produkcji 9,6 mln ton węgla/rok. Produkcja pozostanie na poziomie określonym w strategii, która w latach 2021-2025 zakłada produkcję 9,7 mln ton węgla rocznie. W pierwszych trzech kwartałach br. Bogdanka wyprodukowała 7,5 mln ton węgla. Sprzedaż węgla handlowego wzrosła w tym roku o 27% do 7,2 mln ton.

Budimex poinformował, że odcinek gazociągu Strachocina, który łączy Polskę ze Słowacją przeszedł odbiór eksploatacyjny dwa miesiące przed terminem. Pod względem technicznym gazociąg jest gotowy do przesyłu gazu i ostatnim krokiem do zakończenia projektu jest wykonanie rekultywacji terenu i przekazanie właścicielom ich działek. Wartość inwestycji wynosi ponad 520 mln PLN.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która zrzesza miasta i gminy z woj. Śląskiego, dostała ofertę na zakup gazu od PGNiG Obrót Detaliczny. Oferta wynosi 84,3 mln PLN, z czego 46,3 mln PLN to wartość dwuletniej sprzedaży, a 38 mln PLN to wartość sprzedaży rocznej.

Radpec wybuduje system oczyszczania spalin w swoich dwóch ciepłowniach w Radomiu. Powodem jest to, że w obecnym stanie technicznym, pod kątem unijnych wymogów środowiskowych Radpec może funkcjonować jedynie do końca 2021 roku. Koszt całej inwestycji wyniesie prawie 170 mln PLN.

URE organizuje konsultacje projektu kodeksu sieciowego dotyczącego cyberbezpieczeństwa transgranicznych przepływów energii elektrycznej. Konsultacje prowadzone przez Europejską Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej i Europejską Organizacją Operatorów Systemów Dystrybucyjnych potrwają do 10 grudnia br.