Komentarz pogodowy

Komentarz pogodowy

W pierwszej połowie grudnia duże amplitudy zmian temperatury. Średnie dobowe temperatury wahały się w granicach 0,3 oC. W pierwszej połowie miesiąca dzienne temperaturyutrzymywały się na poziomie -0,4 -6,8 oC. Znacznie zimniej było w ciągunocy, kiedy temperatura wynosiła -6,4 – 0,5 oC. Umiarkowane opady w całym kraju.

W statystycznym ujęciu, temperatura w Polsce była w ostatnich dwóch tygodniach niższa od temperatury w Niemczech w przybliżeniu o 1,4 oC. W porównaniu do uśrednionej temperatury w analogicznych okresachz ostatnich 10 lat, temperatura w Polsce między 1 a 15 grudnia br. była wyższa o 2,6 oC. W pozostałych państwach była niższa o 1,06 oC. Sta tystycznie najcieplejszym państwem okazały się Węgry, a najchłodniejszym Czechy