Austria

Home Austria
Austria

Austria

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,4 EUR/MWh. OVM ma szanse na objęcie dużego pakietu w projekcie wydobywczym w Rumunii.

Austria

Austria

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,5 EUR/MWh. Libia zadeklarowała do OPEC wydobycie ropy naftowej. Chevron wzmacnia wymianę z Japonią.

Austria

Austria

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,9 EUR/MWh. Nominacja austriackiej polityk na posadę w rosyjskim Rosniefcie. Arabia Saudyjska zainwestuje 160 mld USD w przemyśle gazowym.

Austria

Austria

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,7 EUR/MWh. OMV planuje powstanie zakładu elektrolizy w Schwechat oraz prace nad wykorzystaniem wodoru w transporcie.

Austria

Austria

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 3,6 EUR/MWh. OMV przedstawia długoterminowy plan działania. Eksploatacja terminalu na wyspie Krk w Chorwacji.

Austria

Austria

Spadek średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,2 EUR/MWh. Dobre wyniki OMV. ZEA szukają dywersyfikacji. Turcja importuje więcej gazu.

Inne artykuły

Ceny gazu

Ceny gazu

Spadek średniego poziomu ceny gazu. Zniwelowanie czynników wzrostowych dzięki ciepłej pogodzie.

Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Spadek średniej ceny gazu o 0,1 EUR/MWh.
W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 12,77 – 15,65 EUR/MWh (54,25 – 66,61 PLN/MWh).

Rynek detaliczny gazu

Projekt zmiany Prawa energetycznego. Zmiany w Zarządzie PGNiG i PSG. Udział gazu ziemnego w Miksie energetycznym wzrósł do 9%. PGE wybrało wykonawcę do budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra.Projekt zmiany Prawa energetycznego. Zmiany w Zarządzie PGNiG i PSG. Udział gazu ziemnego w Miksie energetycznym wzrósł do 9%. PGE wybrało wykonawcę do budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra.

Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,2 EUR/MWh. NS2 wnioskuje o wyłączenie z TPA. Uniper zawarł umowę na dostawę LNG. EON inwestuje w OZE. Koniec konsultacji w sprawie VIP dla EUGAL. Niemcy konsultują zasady ograniczenia wykorzystania węgla brunatnego.

Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Niski poziom cen gazu na rynku SPOT, spadek o 0,25 EUR/MWh. Obniżenie wydobycia gazu ze złoża Groningen zastępują dostawy LNG i z Norwegii. W TLNG w Zeebrugge rozpoczęto przeładunek LNG z kontraktu Yamal Trade. Wzrost eksportu gazu z UK. Testy działania punktów VIP.

Austria

Austria

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,3 EUR/MWh. W Europie Południowej zapowiada się nadpodaż gazu z uwagi na nowe projekty gazowe z Bliskiego Wschodu. Węgry konsultują przepustowość przyrostową między Austrią, Słowacją i Słowenią. Sąd nieprawomocnie orzekł karę więzienia dla premiera Chorwacji i obecnego prezesa MOL za prywatyzację INA.