Author: Monitor Gazowy (Monitor Gazowy)

Home Monitor Gazowy
Wpis

Regulacje

Flagowy fundusz UE na rzecz wycofywania paliw kopalnych z krajów Unii nie będzie finansował projektów związanych z gazem ziemnym.

Wpis

Rynek

Analitycy przewidują, że ceny uprawnień do emisji CO2 do 2030 r. wzrosną do przedziału od 56-89 EUR/t. Na kontekst możliwych zmian nakładają się nadchodzące reformy rynkowe, które zaostrzają bilans podaży.

Zdolności przesyłowe
Wpis

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie grudnia przesył dla wybranych punktów wahał się godzinowo w przedziale: PWP (SGT-KSP) 156 – 157 GWh, GCP (DE-PL) 4 – 5 GWh, GCP (UA-PL) 105 – 112 GWh, a także przepływ przez punkt Cieszyn (CZ-PL) 1,1 MWh – 26 GWh, przez punkt GCP (PL-UA) nie zarejestrowano przepływu.

Belgia i Holandia
Wpis

Belgia i Holandia

Wzrost średniego poziomu cen gazu na rynku SPOT o 1,8 EUR/MWh. Spadek cen na Henry Hub oraz rekordowy odbiór LNG w Anglii. W Anglii powstanie krajowy system handlu emisjami. Shell przestrzega przed skutkami opóźnienia inwestycji w transformację energetyczną.