Kategoria: News

Home News
Wpis

Regulacje

Flagowy fundusz UE na rzecz wycofywania paliw kopalnych z krajów Unii nie będzie finansował projektów związanych z gazem ziemnym.

Wpis

Rynek

Analitycy przewidują, że ceny uprawnień do emisji CO2 do 2030 r. wzrosną do przedziału od 56-89 EUR/t. Na kontekst możliwych zmian nakładają się nadchodzące reformy rynkowe, które zaostrzają bilans podaży.

Wpis

Upstream i LNG

Nadchodzące wsparcie UE dla bio-LNG przekonuje europejskich przedsiębiorców do inwestycji. Tylko regulacja rynku gwarantuje przyszłość niektórych paliw, jednak z uwagi na ekologiczne właściwości np. bio-LNG można przewidzieć jego znaczne poparcie władz.

Wpis

Rynek

Spadek cen w Europie. Oddziaływanie na rynek przewidywań co do pogody i wprowadzenia szczepionki.

Ceny  gazu
Wpis

Ceny gazu

Wzrost średniego poziomu ceny gazu o 0,1 EUR/MWh. Nowe informacje o szczepionce na COVID-19. Zadawalające wyniki PMI.

Wpis

Upstream i LNG

Globalne dostawy LNG na globalnym rynku energii
Rosnące zapotrzebowanie na niskoemisyjne źródła energii oraz nieprzewidywalność pandemii są głównymi czynnikami wywołującymi niski popyt na LNG, a także stopniowe zmniejszanie jego globalnych dostaw.

Wpis

Regulacje

Projekt UE dla elektrowni w Europie
Nowy projekt przepisów UE uniemożliwiłby oznaczanie elektrowni opalanych gazem jako „zrównoważonych”.

Wpis

Rynek

Komentarz cen w USA i Azji
Wahania na amerykańskim rynku. Możliwy wzrost cen w Europie.