Kategoria: <span>News</span>

Home News
Wpis

Rynek

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (z. ang. ACER) opublikowała coroczny raport podsumowujący działalność europejskiego rynku energii elektrycznej.

Wpis

Regulacje

Zgodnie z poufnym i nieoficjalnym dokumentem przesłanym do Komisji Europejskiej w dniu 29 października, gaz i energię jądrową należy uznać za „zrównoważone” inwestycje w systematyce UE.

Wpis

Rynek

W związku z rosnącymi cenami gazu w Polsce i Europie Urząd Regulacji Energetyki dostrzegł potrzebę weryfikacji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów procesu kształtowania cen przez sprzedawców gazu zaazotowanego do przedsiębiorstw zajmujących się obrotem tym paliwem w kontekście potencjalnego stosowania praktyk monopolistycznych.

Wpis

Regulacje

Komisja Europejska wykorzysta od dawna planowaną reformę przepisów dotyczących rynku gazu UE, która ma się odbyć w grudniu, aby zaradzić obecnej zapaści na rynku. Tak twierdzi szef UE ds. energii, który dodał, że rezerwy są wystarczające na zimę.

Wpis

Rynek

Z początkiem października doszło do połączenia dwóch niemieckich hubów gazowych: Gaspool oraz NetConnect Germany. W wyniku czego powastał nowy hub: Trading Hub Europe (THE).

Wpis

Regulacje

Możliwe zmiany regulacyjne w formie zarządzania publicznymi środkami wsparcia modernizacji energetyki. Ograniczenie wsparcia dla węgla.