Kategoria: Niemcy

Home Niemcy
Niemcy maj
Wpis

Niemcy maj

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,7 EUR/MWh. Wodór z elektrolizy w sieci OSP. Nowa niemiecka polityka wodorowa. Niemcy poważnie rozważają rozwój rynku wodoru i zwiększenia ilości zatłaczanej do sieci gazowych.

Niemcy
Wpis

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1 EUR/MWh. Coraz więcej firm podejmuje działania adaptacyjne do stanu epidemiologicznego. Wirus opóźnia prace w obszarze upstream.

Niemcy
Wpis

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1 EUR/MWh. Postępuje proces łączenia rynków NCG i GASPOOL-a. Epidemia nie wpłynie na prace nad budową odnogi Nord Stream 2.

Niemcy
Wpis

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,1 EUR/MWh. Wstępne umowy na wykorzystanie mocy regazyfikacyjnych terminalu LNG w Brunsbüttel. Projekt zaostrzenia polityki klimatycznej UE. Niepewne wyniki Unipera ostateczna decyzja o przejęciu przez Fortum.

Niemcy
Wpis

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,2 EUR/MWh. Wzrost zużycia gazu ziemnego w miksie energetycznym Niemiec. Europejska strategia przemysłu. Postępy przy wymianie aktywów E.ON i RWE. Dobre wyniki finansowe RWE.

Niemcy
Wpis

Niemcy

Utrzymanie średniej ceny gazu na rynku SPOT na poziomie 9,9 EUR/MWh. Nadpodaż gazu utrzymuje niski poziom cen i wpływa na nieopłacalność importu z USA. Equinor przekazuje aktywa magazynowe gazu do Danske Commodities. Uniper sprzedaje węglowe jednostki wytwórcze.Utrzymanie średniej ceny gazu na rynku SPOT na poziomie 9,9 EUR/MWh. Nadpodaż gazu utrzymuje niski poziom cen i wpływa na nieopłacalność importu z USA. Equinor przekazuje aktywa magazynowe gazu do Danske Commodities. Uniper sprzedaje węglowe jednostki wytwórcze.

Niemcy
Wpis

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,11 EUR/MWh. Problemy z ukończeniem NS2. Prace nad wygaszeniem produkcji z jednostek węglowych.

Niemcy
Wpis

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,3 EUR/MWh. Niepewne losy NS2. Wzrasta import LNG do Europy. Nowe technologie pozyskania wodoru z gazu. Niemcy zwiększają udział OZE.