Kategoria: Regulacje

Home Regulacje
Wpis

Regulacje

Flagowy fundusz UE na rzecz wycofywania paliw kopalnych z krajów Unii nie będzie finansował projektów związanych z gazem ziemnym.

Wpis

Regulacje

Projekt UE dla elektrowni w Europie
Nowy projekt przepisów UE uniemożliwiłby oznaczanie elektrowni opalanych gazem jako „zrównoważonych”.

Wpis

Regulacje

Emisje metanu w przemyśle gazowym UE i Polski
Nowa strategia metanowa Unii Europejskiej może dążyć do zmniejszenia emisji metanu. Tym razem dotyczyć ma to przemysłu gazowego – głównego sektora, który go wytwarza. Strategia może wywołać negatywne skutki dla importu LNG do Polski.

Wpis

Regulacje

Parlament Europejski głosuje za zezwoleniem na finansowanie niektórych projektów gazowych na zieloną transformację.

Wpis

Regulacje

Liberalizacja ustawy o zapasach
Propozycja zmian ustawy o zapasach tylko częściowo odpowiada na oczekiwania rynku gazu, ponieważ nie reguluje precyzyjnie obszaru przywozu gazu sieciowego.

Wpis

Regulacje

British Petroluem a „Zielony Ład”
Założenia „Zielonego Ładu” do 2050 r. wyzywaniem dla trzeciego co do wielkości największego przedsiębiorstwa petrochemicznego świata.

Wpis

Regulacje

UE zatrzymuje monopol Gazpromu Rosja może być zmuszona unijnymi przepisami do zniesienia państwowego monopolu Gazpromu na eksport gazu połączeniem NS2 do Niemiec.

Wpis

Regulacje

Regulacje harmonizujące UE narzucają konkretne standardy sektorom energetycznym państw członkowskich, jednak polskie prawo prześciga ich skrupulatność.

Wpis

Regulacje

Finansowanie Zielonego Ładu

Ugruntowują się postulaty polityczne UE odnośnie do użycia gazu w transporcie.Finansowanie Zielonego Ładu
Ugruntowują się postulaty polityczne UE odnośnie do użycia gazu w transporcie.

Wpis

Regulacje

Nieostateczna decyzja niemieckiego operatora rozstrzyga sprawę w sposób korzystny dla PGNiG, co będzie miało ogromne znaczenie dla Europy Środkowo-Wschodniej.