Regulacje

Home Regulacje

Regulacje

Flagowy fundusz UE na rzecz wycofywania paliw kopalnych z krajów Unii nie będzie finansował projektów związanych z gazem ziemnym.

Regulacje

Projekt UE dla elektrowni w Europie
Nowy projekt przepisów UE uniemożliwiłby oznaczanie elektrowni opalanych gazem jako „zrównoważonych”.

Regulacje

Emisje metanu w przemyśle gazowym UE i Polski
Nowa strategia metanowa Unii Europejskiej może dążyć do zmniejszenia emisji metanu. Tym razem dotyczyć ma to przemysłu gazowego – głównego sektora, który go wytwarza. Strategia może wywołać negatywne skutki dla importu LNG do Polski.

Regulacje

Parlament Europejski głosuje za zezwoleniem na finansowanie niektórych projektów gazowych na zieloną transformację.

Regulacje

Liberalizacja ustawy o zapasach
Propozycja zmian ustawy o zapasach tylko częściowo odpowiada na oczekiwania rynku gazu, ponieważ nie reguluje precyzyjnie obszaru przywozu gazu sieciowego.

Regulacje

British Petroluem a „Zielony Ład”
Założenia „Zielonego Ładu” do 2050 r. wyzywaniem dla trzeciego co do wielkości największego przedsiębiorstwa petrochemicznego świata.

Regulacje

UE zatrzymuje monopol Gazpromu Rosja może być zmuszona unijnymi przepisami do zniesienia państwowego monopolu Gazpromu na eksport gazu połączeniem NS2 do Niemiec.

Regulacje

Regulacje harmonizujące UE narzucają konkretne standardy sektorom energetycznym państw członkowskich, jednak polskie prawo prześciga ich skrupulatność.

Regulacje

Finansowanie Zielonego Ładu

Ugruntowują się postulaty polityczne UE odnośnie do użycia gazu w transporcie.Finansowanie Zielonego Ładu
Ugruntowują się postulaty polityczne UE odnośnie do użycia gazu w transporcie.

Regulacje

Nieostateczna decyzja niemieckiego operatora rozstrzyga sprawę w sposób korzystny dla PGNiG, co będzie miało ogromne znaczenie dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Regulacje

Finansowanie Zielonego Ładu
Za celami klimatycznymi UE może iść wprowadzenie nowego podatku.

Regulacje

Na czas epidemii oraz stan zagrożenia epidemią wprowadzono zmiany w Ustawie Prawo Energetyczne.

Inne artykuły

Ceny gazu

Ceny gazu

Spadek średniego poziomu ceny gazu. Zniwelowanie czynników wzrostowych dzięki ciepłej pogodzie.

Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Spadek średniej ceny gazu o 0,1 EUR/MWh.
W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 12,77 – 15,65 EUR/MWh (54,25 – 66,61 PLN/MWh).

Rynek detaliczny gazu

Projekt zmiany Prawa energetycznego. Zmiany w Zarządzie PGNiG i PSG. Udział gazu ziemnego w Miksie energetycznym wzrósł do 9%. PGE wybrało wykonawcę do budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra.Projekt zmiany Prawa energetycznego. Zmiany w Zarządzie PGNiG i PSG. Udział gazu ziemnego w Miksie energetycznym wzrósł do 9%. PGE wybrało wykonawcę do budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra.

Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,2 EUR/MWh. NS2 wnioskuje o wyłączenie z TPA. Uniper zawarł umowę na dostawę LNG. EON inwestuje w OZE. Koniec konsultacji w sprawie VIP dla EUGAL. Niemcy konsultują zasady ograniczenia wykorzystania węgla brunatnego.

Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Niski poziom cen gazu na rynku SPOT, spadek o 0,25 EUR/MWh. Obniżenie wydobycia gazu ze złoża Groningen zastępują dostawy LNG i z Norwegii. W TLNG w Zeebrugge rozpoczęto przeładunek LNG z kontraktu Yamal Trade. Wzrost eksportu gazu z UK. Testy działania punktów VIP.

Austria

Austria

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,3 EUR/MWh. W Europie Południowej zapowiada się nadpodaż gazu z uwagi na nowe projekty gazowe z Bliskiego Wschodu. Węgry konsultują przepustowość przyrostową między Austrią, Słowacją i Słowenią. Sąd nieprawomocnie orzekł karę więzienia dla premiera Chorwacji i obecnego prezesa MOL za prywatyzację INA.