Rynek

Home Rynek

Rynek

Analitycy przewidują, że ceny uprawnień do emisji CO2 do 2030 r. wzrosną do przedziału od 56-89 EUR/t. Na kontekst możliwych zmian nakładają się nadchodzące reformy rynkowe, które zaostrzają bilans podaży.

Rynek

Spadek cen w Europie. Oddziaływanie na rynek przewidywań co do pogody i wprowadzenia szczepionki.

Rynek

Komentarz cen w USA i Azji
Wahania na amerykańskim rynku. Możliwy wzrost cen w Europie.

Rynek

WOE 2020 dla „starej” Europy
Dojrzały rynek gazu ziemnego Północno-Zachodniej Europy stoi przed globalnymi zmianami, które już na zawsze zmienią jego kształt. Czy gaz ziemny będzie „ofiarą” Zielonego Ładu w tej części świata? NNad tym pytaniem rozwodzi się raport World Energy Outlook 2020.

Rynek

Wahania cen w USA, powiązane z rynkiem ropy naftowej oraz bezrobociem. Zwiększenie cen na rynku azjatyckim.

Rynek

Tempo wzrostu popytu przemysłowego na gaz na Dalekim Wschodzie przewyższa możliwości rozwojowe lokalnej podaży. Kryzys epidemiczny opóźni, ale nie przełamie polaryzacji rynku na wyraźny podział na konsumentów i producentów gazu.

Rynek

Energetyka cieplna w liczbach – 2019 oraz PEP do 2040 r.
Potwierdzają się negatywne wizje zaniedbania modernizacji sektora energetycznego. Wzrost kosztów uprawnień emisyjnych zniwelował opłacalność produkcji ciepła

Rynek

Największe złoże gazu ziemnego odkryte przez Turków na Morzu Czarnym zmienia oblicze regionalnego rynku.

Rynek

Aktualizacja informacji o konflikcie na linii Ateny-Ankara na Morzu Śródziemnym

Rynek

Orlen przejmuje Lotos i PGNiG
Rząd zmierza do znacznego powiększenia Koncernu Orlen przez wykupywanie innych spółek energetycznych. Końcowy efekt w dużej mierze zależy od KE.

Rynek

Komentarz najważniejszych wydarzeń w sektorze energetycznym
Szansa na łagodniejsze restrykcje przy drugiej fali epidemii.

Rynek

Najważniejsze czynniki rynkowe
Zmiany na rynku ropy naftowej, wstrzymanie tranzyty gazu do Niemiec przez Polskę.

Inne artykuły

Ceny gazu

Ceny gazu

Spadek średniego poziomu ceny gazu. Zniwelowanie czynników wzrostowych dzięki ciepłej pogodzie.

Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Spadek średniej ceny gazu o 0,1 EUR/MWh.
W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 12,77 – 15,65 EUR/MWh (54,25 – 66,61 PLN/MWh).

Rynek detaliczny gazu

Projekt zmiany Prawa energetycznego. Zmiany w Zarządzie PGNiG i PSG. Udział gazu ziemnego w Miksie energetycznym wzrósł do 9%. PGE wybrało wykonawcę do budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra.Projekt zmiany Prawa energetycznego. Zmiany w Zarządzie PGNiG i PSG. Udział gazu ziemnego w Miksie energetycznym wzrósł do 9%. PGE wybrało wykonawcę do budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra.

Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,2 EUR/MWh. NS2 wnioskuje o wyłączenie z TPA. Uniper zawarł umowę na dostawę LNG. EON inwestuje w OZE. Koniec konsultacji w sprawie VIP dla EUGAL. Niemcy konsultują zasady ograniczenia wykorzystania węgla brunatnego.

Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Niski poziom cen gazu na rynku SPOT, spadek o 0,25 EUR/MWh. Obniżenie wydobycia gazu ze złoża Groningen zastępują dostawy LNG i z Norwegii. W TLNG w Zeebrugge rozpoczęto przeładunek LNG z kontraktu Yamal Trade. Wzrost eksportu gazu z UK. Testy działania punktów VIP.

Austria

Austria

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,3 EUR/MWh. W Europie Południowej zapowiada się nadpodaż gazu z uwagi na nowe projekty gazowe z Bliskiego Wschodu. Węgry konsultują przepustowość przyrostową między Austrią, Słowacją i Słowenią. Sąd nieprawomocnie orzekł karę więzienia dla premiera Chorwacji i obecnego prezesa MOL za prywatyzację INA.