Tag: Polska

Home Polska
Wpis

Rynek detaliczny gazu

Kolejna reorganizacja struktur MAP-u. Unijna strategia wychodzenia z kryzysu gospodarczego i energetycznego. Niskie ceny gazu podważają opłacalność wydobycia. PGNiG uruchamia kolejne inwestycje mimo kryzysu. Wzrost popularności ekologicznych autobusów na CNG.

Rynek hurtowy gazu
Wpis

Rynek hurtowy gazu

Spadek średniej ceny gazu o 1,1 EUR/MWh. TGE uruchamia na OTF obrót energią, gazem i instrumentami OZESpadek średniej ceny gazu o 1,1 EUR/MWh. TGE uruchamia na OTF obrót energią, gazem i instrumentami OZE