Tag: Regulacje

Home Regulacje
Wpis

Regulacje

Uznanie gazu za źródło zrównoważone pod względem środowiskowym jest dla Polski kluczowe. Oczekuje się, że Komisja Europejska uzna źródła gazowe za technologię przejściową w drodze do osiągnięcia zerowej emisji w 2050 roku.

Wpis

Regulacje

Czy Zielony Ład pociągnie za sobą koszty zewnętrzne? Krytyka PEP2040. Nowelizacje prawa unijnego na początku Q2 br.

Wpis

Regulacje

Porozumienie paryskie z 2015 roku nie uwzględnia wykorzystania biopaliw w żegludze morskiej oraz lotnictwie. Forma wsparcia transportu nie drogowego pod znakiem zapytania.

Wpis

Regulacje

Międzynarodowa Agencja Energii ogłosiła 11 stycznia br., że opracuje pierwszy na świecie kompleksowy plan działania dla sektora energetycznego, aby osiągnąć zerową emisję netto do 2050 r.

Wpis

Regulacje

15 grudnia KE zaproponowała reformę przepisów dot. transgranicznych projektów infrastruktury energetycznej, które kwalifikują się do wsparcia finansowego, w tym plan wykluczenia infrastruktury ropy naftowej i gazu ziemnego z finansowania UE w przyszłości.

Wpis

Regulacje

Flagowy fundusz UE na rzecz wycofywania paliw kopalnych z krajów Unii nie będzie finansował projektów związanych z gazem ziemnym.

Wpis

Regulacje

Projekt UE dla elektrowni w Europie
Nowy projekt przepisów UE uniemożliwiłby oznaczanie elektrowni opalanych gazem jako „zrównoważonych”.

Wpis

Regulacje

Emisje metanu w przemyśle gazowym UE i Polski
Nowa strategia metanowa Unii Europejskiej może dążyć do zmniejszenia emisji metanu. Tym razem dotyczyć ma to przemysłu gazowego – głównego sektora, który go wytwarza. Strategia może wywołać negatywne skutki dla importu LNG do Polski.

Wpis

Regulacje

Parlament Europejski głosuje za zezwoleniem na finansowanie niektórych projektów gazowych na zieloną transformację.