Tag: <span>Rynek</span>

Home Rynek
Wpis

Rynek

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (z. ang. ACER) opublikowała coroczny raport podsumowujący działalność europejskiego rynku energii elektrycznej.

Wpis

Rynek

W związku z rosnącymi cenami gazu w Polsce i Europie Urząd Regulacji Energetyki dostrzegł potrzebę weryfikacji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów procesu kształtowania cen przez sprzedawców gazu zaazotowanego do przedsiębiorstw zajmujących się obrotem tym paliwem w kontekście potencjalnego stosowania praktyk monopolistycznych.

Wpis

Rynek

Z początkiem października doszło do połączenia dwóch niemieckich hubów gazowych: Gaspool oraz NetConnect Germany. W wyniku czego powastał nowy hub: Trading Hub Europe (THE).

Wpis

Rynek

Założenia wykorzystania unijnych funduszy nabierają kształtu. Czekają na nas zmiany regulacji oraz ambitne zmiany.

Wpis

Rynek

Moce produkcyjne w sektorze rafinerii
Raport Oil 2021 IEA ukazuje zmiany w sektorze rafinerii wskutek założeń transformacji energetycznej oraz panującej pandemii COVID-19. Opracowanie podejmuje również temat niewykorzystanych mocy produkcyjnych, które przy braku inwestycji mogą ulec zmarnowaniu.

Wpis

Rynek

Rosyjski gigant energetyczny rozpoczął eksport „zielonego” LNG na potrzeby wcześniejszej zapowiedzi osiągnięcie neutralności emisyjnej dwutlenku węgla.

Wpis

Rynek

W połowie lutego Hydrogen Council zaprezentowała raport „Hydrogen Insights 2021: A Perspective on Hydrogen Investments, Deployment and Cost Competitive Competitive” – który opisuje perspektywiczny rozwój rozwiązań wodorowych na światowym rynku.

Wpis

Rynek

Najnowsze opracowania IEA wskazują obiecujące warianty długoterminowego rozwoju Indii.

Wpis

Rynek

Zgodnie z danymi IEA, ceny LNG w br. nie powrócą do poziomu sprzed pandemii, a wahania na przełomie 2020 i 2021 r. klasyfikuje się jako przejściowe.