Zdolności przesyłowe

Home Zdolności przesyłowe
Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W drugiej połowie grudnia przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 157 – 187 GWh, GCP (DE-PL) 4 –24 GWh, GCP (UA-PL) 110 – 131 GWh, a także przepływ przez punkt Cieszyn (CZ-PL) 25 – 26 GWh, przez punkt GCP (PL-UA) nie zarejestrowano przepływu.

Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie grudnia przesył dla wybranych punktów wahał się godzinowo w przedziale: PWP (SGT-KSP) 156 – 157 GWh, GCP (DE-PL) 4 – 5 GWh, GCP (UA-PL) 105 – 112 GWh, a także przepływ przez punkt Cieszyn (CZ-PL) 1,1 MWh – 26 GWh, przez punkt GCP (PL-UA) nie zarejestrowano przepływu.

Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie listopada przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 155 – 157 GWh, GCP (DE-PL) 4 – 5 GWh, GCP [UA-PL] 105 – 116 GWh. Przepływu przez punkt Cieszyn (CZ-PL oraz GCP (PL-UA) nie zarejestrowano.

Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie października przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 131 – 160 GWh, GCP (DE-PL) 4 – 25 GWh, GCP [UA-PL] 92 – 127 GWh, a także przepływ przez punkt Cieszyn (CZ-PL) 741 kWh 16. października, natomiast przez punkt GCP (PL-UA) nie zarejestrowano przepływu.

Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie października przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT- KSP) 126 – 202 GWh, GCP (DE-PL) 0,1 – 11 GWh, GCP [UA-PL] 61 – 92 GWh, a także przepływ przez punkt Cieszyn (CZ-PL) 0 – 26 GWh, przez punkt GCP [PL-UA] nie zarejestrowano przepływu.

Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W drugiej połowie września przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 140 – 163 GWh, GCP (DE-PL) 0,5 – 11 GWh, GCP [UA-PL] 43 – 85 GWh, a także przepływ przez punkt Cieszyn (CZ-PL) 0 – 4,2 GWh, przez punkt GCP (PL-UA) nie zarejestrowano przepływu.

Inne artykuły

Ceny gazu

Ceny gazu

Spadek średniego poziomu ceny gazu. Zniwelowanie czynników wzrostowych dzięki ciepłej pogodzie.

Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Spadek średniej ceny gazu o 0,1 EUR/MWh.
W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 12,77 – 15,65 EUR/MWh (54,25 – 66,61 PLN/MWh).

Rynek detaliczny gazu

Projekt zmiany Prawa energetycznego. Zmiany w Zarządzie PGNiG i PSG. Udział gazu ziemnego w Miksie energetycznym wzrósł do 9%. PGE wybrało wykonawcę do budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra.Projekt zmiany Prawa energetycznego. Zmiany w Zarządzie PGNiG i PSG. Udział gazu ziemnego w Miksie energetycznym wzrósł do 9%. PGE wybrało wykonawcę do budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra.

Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,2 EUR/MWh. NS2 wnioskuje o wyłączenie z TPA. Uniper zawarł umowę na dostawę LNG. EON inwestuje w OZE. Koniec konsultacji w sprawie VIP dla EUGAL. Niemcy konsultują zasady ograniczenia wykorzystania węgla brunatnego.

Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Niski poziom cen gazu na rynku SPOT, spadek o 0,25 EUR/MWh. Obniżenie wydobycia gazu ze złoża Groningen zastępują dostawy LNG i z Norwegii. W TLNG w Zeebrugge rozpoczęto przeładunek LNG z kontraktu Yamal Trade. Wzrost eksportu gazu z UK. Testy działania punktów VIP.

Austria

Austria

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,3 EUR/MWh. W Europie Południowej zapowiada się nadpodaż gazu z uwagi na nowe projekty gazowe z Bliskiego Wschodu. Węgry konsultują przepustowość przyrostową między Austrią, Słowacją i Słowenią. Sąd nieprawomocnie orzekł karę więzienia dla premiera Chorwacji i obecnego prezesa MOL za prywatyzację INA.