Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Spadek średniej ceny gazu o 0,1 EUR/MWh.

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 12,77 – 15,65 EUR/MWh (54,25 – 66,61 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 12,07 – 15,85 EUR/MWh (51,45 – 67,63 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 10 stycznia, zaś najwyższą 6 stycznia br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 14,52 EUR/MWh (61,68 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 14,41 EUR/MWh (61,42 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w prze¬dziale: 52, 68,5 PLN/MWh. Średnia cena ważona wyniosła 62,27 PLN/MWh, z kolei wolumen wzrósł do 239 GWh.

REMIT-u ACER zapowiedziało wprowadzenie nowe zasady walidacji danych dotyczących transportu gazu i energii elektrycznej. Zmiany będą dot. kodów identyfikacji energetycznej (EIC) typu X i rejestru uczestników (CREG). Agencja zachęca do korzystania, jedynie z kodów typu C, w związku z czym wymaga wprowadzenia zmian walidacji w II połowie 2020 r.

PGNiG otrzymało 3 kolejne koncesje poszukiwawcze na norweskim szelfie kontynentalnym: PL1064 i PL 1009B (na Morzu Norweskim) i PL636C (na Morzu Północnym), które stanowią poszerzenie obszaru koncesji PL636 i PL1009. Liczba koncesji spółki wzrosła do 29. Na I poł. br. zaplanowano uruchomienie wydobycia z 2 złóż: Skogul (w Q1 br.) i Ærfug (Q2). Lotos Norge uzyskała 2 koncesje poszukiwawczo-wydobywcze gazu – Liatarnet (zasoby sięgające do 200 mln boe, oraz udziały sięgające do 10%), a także Trell i Trine (zasoby 21 mln boe, przy udziale 12%).

Do Terminala LNG w Świnoujściu dotarła już 80 dostawa LNG, ostatnia tankowcem Arcitc Princess.

Leave a Reply