Logistyka i pogoda

Home Logistyka i pogoda
Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie maja przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 150 – 234 GWh, GCP (DE-PL) 34 – 47 GWh, Hermanowice [PL-UA] 38 – 45 GWh, zarejestrowano także przepływ do 3,8 – 4,3 GWh przez punkt Cieszyn (CZ-PL). Nie zarejestrowano przesyłu przez punkt Drozdowicze rewers.

Warunki pogodowe

Warunki pogodowe

Od połowy do końca kwietnia średnia dzienna temperatura w Polsce zwiększyła się o 1,5 oC, z 8,5 do 10 oC. Dzienne mediany stosowały się do tendencji wzrostowej, aż do 26 maja, gdy osiągnęły blisko 12 oC.

Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W drugiej połowie kwietnia przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 149 – 215 GWh, GCP (DE-PL) 9 – 47 GWh, Hermanowice [PL-UA] 39 – 47 GWh, zarejestrowano także przepływ do 27 GWh przez punkt Cieszyn (CZ-PL).

Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie kwietnia przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 149 – 278 GWh, GCP (DE-PL) 9 – 48 GWh, Hermanowice [PL-UA] 38 – 45 GWh, zarejestrowano także dzienny przepływ do 26 GWh przez punkt Cieszyn (CZ-PL).

Inne artykuły

Ceny gazu

Ceny gazu

Spadek średniego poziomu ceny gazu. Zniwelowanie czynników wzrostowych dzięki ciepłej pogodzie.

Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Spadek średniej ceny gazu o 0,1 EUR/MWh.
W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 12,77 – 15,65 EUR/MWh (54,25 – 66,61 PLN/MWh).

Rynek detaliczny gazu

Projekt zmiany Prawa energetycznego. Zmiany w Zarządzie PGNiG i PSG. Udział gazu ziemnego w Miksie energetycznym wzrósł do 9%. PGE wybrało wykonawcę do budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra.Projekt zmiany Prawa energetycznego. Zmiany w Zarządzie PGNiG i PSG. Udział gazu ziemnego w Miksie energetycznym wzrósł do 9%. PGE wybrało wykonawcę do budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra.

Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,2 EUR/MWh. NS2 wnioskuje o wyłączenie z TPA. Uniper zawarł umowę na dostawę LNG. EON inwestuje w OZE. Koniec konsultacji w sprawie VIP dla EUGAL. Niemcy konsultują zasady ograniczenia wykorzystania węgla brunatnego.

Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Niski poziom cen gazu na rynku SPOT, spadek o 0,25 EUR/MWh. Obniżenie wydobycia gazu ze złoża Groningen zastępują dostawy LNG i z Norwegii. W TLNG w Zeebrugge rozpoczęto przeładunek LNG z kontraktu Yamal Trade. Wzrost eksportu gazu z UK. Testy działania punktów VIP.

Austria

Austria

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,3 EUR/MWh. W Europie Południowej zapowiada się nadpodaż gazu z uwagi na nowe projekty gazowe z Bliskiego Wschodu. Węgry konsultują przepustowość przyrostową między Austrią, Słowacją i Słowenią. Sąd nieprawomocnie orzekł karę więzienia dla premiera Chorwacji i obecnego prezesa MOL za prywatyzację INA.