Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Niski poziom cen gazu na rynku SPOT, spadek o 0,25 EUR/MWh. Obniżenie wydobycia gazu ze złoża Groningen zastępują dostawy LNG i z Norwegii. W TLNG w Zeebrugge rozpoczęto przeładunek LNG z kontraktu Yamal Trade. Wzrost eksportu gazu z UK. Testy działania punktów VIP.

W I poł. stycznia br. średnia cena Day Ahead na TTF wyniosła 11,94 EUR/MWh – mniej niż w poprzednim okresie, w którym była ona równa 12,19 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano 15. stycznia br., wyniosła ona 11,28 EUR/MWh. Z kolei najwyższa cena wyniosła 12,87 EUR/MWh, odnotowano ją 6. stycznia.

Na początku analizowanego okresu (stan na 2. stycznia) ceny gazu dla rynku Day-Ahead na NBP wyniosły 29,20p/th, a na Within-Day 28 p/th. W połowie omawianego okresu (stan na 7. stycznia) odnotowano spadek cen gazu na rynku Day-Ahead do 28,40 p/th, a na Within-Day do 27,50 p/th. Pod koniec omawianego okresu (stan na 14. stycznia) ceny wzrosły i wyniosły na Day-Ahead 30 p/th, a na Within-Day po 33,30 p/th. Na początku omawianego okresu, mimo spadku przesyłu z kierunku norweskiego o 12 mln m3 gazu/dzień, na rynku odnotowano nadpodaż gazu, o 18 mln m3 więcej niż wynosiło zapotrzebowanie. Spadek cen w połowie omawianego okresu był uwarunkowany cieplejszą aurą pogodową i wzmożonym poziomem regazyfikacji LNG. Pod koniec omawianego okresu odnotowano wzrost odbioru gazu z Norwegii. Do 27 lutego do UK ma dotrzeć ok. 12 tankowców LNG. Wg. oczekiwań, w związku z ogólnym trendem nadpodaży gazu na rynku, szacuje się spadek zużycia zmagazynowanego gazu w Q1 2020 r.

Stale spada wolumen wydobycia gazu ze złoża Groningen. Grudniowy poziom wydobycia spadł o 43% w skali r./r. Produkcja wyniosła 1,1 mld m3 gazu – o 3% mniej niż w listopadzie br. Redukcja wydobycia bezpośrednio przekłada się na poziom zapełnienia magazynów, w których obecnie znajduje się mniej gazu niż w analogicznym okresie z ubiegłego roku (73% zapełnienia – 9,38 mld m3 , wg. stanu na 15 stycznia br.), oraz poniżej średniej europejskiej (82%). Kompensacja redukcji wydobycia przejawia się w rosnącym wzroście konwersji gazu wysokokalorycznego na niskokaloryczny (w poprzednim wydaniu pisaliśmy o rozwoju infrastruktury w tym kierunku). Grudniowy poziom konwersji wzrósł o 10% w skali r./r. do poziomu 2,43 mld m3 gazu. Niewykluczone, że dalsze gwałtowne spadki wydobycia ze złoża Groningen zostaną zastąpione dostawami LNG oraz przesyłem z Norwegii i Rosji. Rząd zakłada zamknięcie złoża w połowie 2022 r. Wg. analiz, aby osiągnąć cele redukcyjne, niezbędne będzie obniżenie w okresie letnim miesięcznej produkcji w do maksymalnie 1 mld m3.

Z końcem grudnia w terminalu LNG w Zeebrugge rozpoczęto przeładunek LNG z tankowców-lodołamaczy LNG na zwykłe tankowce LNG. Usługa dot. 20-letniego kontraktu Yamal Trade na przeładunek do 8 mln ton LNG/rok.

Fluxys informuje o drastycznym wzroście eksportu gazu z UK na kontynent w okresie 5 – 9 grudnia na magistrali IUK. Wzrost przesyłu sięgał 96% maksymalnych zdolności magistrali i wyniósł ok. 118 GWh/dzień, co było spowodowane znaczną nadpodażą surowca na rynku.

Gasunie informuje o możliwości testowania wdrożonych punktów VIP.

Fluxys oferuje zdolności magazynowe w Loenhout na rok gazowy 2020/2021. FluxSwiss oferuje dodatkowe stałe zdolności przesyłowe 30. MWh/h na kierunku północ-południe dla punktów Wallbach – Gries Pass and Oltingue – Gries Pas na luty 2020 r.

Leave a Reply