Niemcy

Home Niemcy
Niemcy maj

Niemcy maj

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,7 EUR/MWh. Wodór z elektrolizy w sieci OSP. Nowa niemiecka polityka wodorowa. Niemcy poważnie rozważają rozwój rynku wodoru i zwiększenia ilości zatłaczanej do sieci gazowych.

Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1 EUR/MWh. Coraz więcej firm podejmuje działania adaptacyjne do stanu epidemiologicznego. Wirus opóźnia prace w obszarze upstream.

Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1 EUR/MWh. Postępuje proces łączenia rynków NCG i GASPOOL-a. Epidemia nie wpłynie na prace nad budową odnogi Nord Stream 2.

Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,1 EUR/MWh. Wstępne umowy na wykorzystanie mocy regazyfikacyjnych terminalu LNG w Brunsbüttel. Projekt zaostrzenia polityki klimatycznej UE. Niepewne wyniki Unipera ostateczna decyzja o przejęciu przez Fortum.

Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,2 EUR/MWh. Wzrost zużycia gazu ziemnego w miksie energetycznym Niemiec. Europejska strategia przemysłu. Postępy przy wymianie aktywów E.ON i RWE. Dobre wyniki finansowe RWE.

Niemcy

Niemcy

Utrzymanie średniej ceny gazu na rynku SPOT na poziomie 9,9 EUR/MWh. Nadpodaż gazu utrzymuje niski poziom cen i wpływa na nieopłacalność importu z USA. Equinor przekazuje aktywa magazynowe gazu do Danske Commodities. Uniper sprzedaje węglowe jednostki wytwórcze.Utrzymanie średniej ceny gazu na rynku SPOT na poziomie 9,9 EUR/MWh. Nadpodaż gazu utrzymuje niski poziom cen i wpływa na nieopłacalność importu z USA. Equinor przekazuje aktywa magazynowe gazu do Danske Commodities. Uniper sprzedaje węglowe jednostki wytwórcze.

Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,11 EUR/MWh. Problemy z ukończeniem NS2. Prace nad wygaszeniem produkcji z jednostek węglowych.

Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,3 EUR/MWh. Niepewne losy NS2. Wzrasta import LNG do Europy. Nowe technologie pozyskania wodoru z gazu. Niemcy zwiększają udział OZE.

Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,2 EUR/MWh. NS2 wnioskuje o wyłączenie z TPA. Uniper zawarł umowę na dostawę LNG. EON inwestuje w OZE. Koniec konsultacji w sprawie VIP dla EUGAL. Niemcy konsultują zasady ograniczenia wykorzystania węgla brunatnego.

Inne artykuły

Ceny gazu

Ceny gazu

Spadek średniego poziomu ceny gazu. Zniwelowanie czynników wzrostowych dzięki ciepłej pogodzie.

Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Spadek średniej ceny gazu o 0,1 EUR/MWh.
W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 12,77 – 15,65 EUR/MWh (54,25 – 66,61 PLN/MWh).

Rynek detaliczny gazu

Projekt zmiany Prawa energetycznego. Zmiany w Zarządzie PGNiG i PSG. Udział gazu ziemnego w Miksie energetycznym wzrósł do 9%. PGE wybrało wykonawcę do budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra.Projekt zmiany Prawa energetycznego. Zmiany w Zarządzie PGNiG i PSG. Udział gazu ziemnego w Miksie energetycznym wzrósł do 9%. PGE wybrało wykonawcę do budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra.

Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,2 EUR/MWh. NS2 wnioskuje o wyłączenie z TPA. Uniper zawarł umowę na dostawę LNG. EON inwestuje w OZE. Koniec konsultacji w sprawie VIP dla EUGAL. Niemcy konsultują zasady ograniczenia wykorzystania węgla brunatnego.

Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Niski poziom cen gazu na rynku SPOT, spadek o 0,25 EUR/MWh. Obniżenie wydobycia gazu ze złoża Groningen zastępują dostawy LNG i z Norwegii. W TLNG w Zeebrugge rozpoczęto przeładunek LNG z kontraktu Yamal Trade. Wzrost eksportu gazu z UK. Testy działania punktów VIP.

Austria

Austria

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,3 EUR/MWh. W Europie Południowej zapowiada się nadpodaż gazu z uwagi na nowe projekty gazowe z Bliskiego Wschodu. Węgry konsultują przepustowość przyrostową między Austrią, Słowacją i Słowenią. Sąd nieprawomocnie orzekł karę więzienia dla premiera Chorwacji i obecnego prezesa MOL za prywatyzację INA.