Niemcy

Home Niemcy
Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1 EUR/MWh. Wzrost zainteresowania LNG i wodorem na rynku niemieckim.

Niemcy

Niemcy

SPOT o 2,2 EUR/MWh. Uniper nawiązuje współpracę z Novatekiem. Wintershall ograniczy wsparcie dla NS2.

Niemcy

Niemcy

Uniper nawiązuje współpracę z Novatekiem. Aukcja uprawnień do emisji na EEX. Wątpliwości co do sprzedaży TenneT.

Niemcy

Niemcy

Utrzymanie średniego poziomu cen. Uniper konsekwentnie zaangażowany w NS2. Nowe fakty ws. wodoru.

Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 2,9 EUR/MWh. Nowe fakty ws. NS2.

Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,8 EUR/MWh. Fuzja GPL i NCG. Nowelizacja ustawy o OZE.

Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,3 EUR/MWh. Rosjanie kończą budowę NS2. Czy gaz z NS2 zostanie przekonwertowany w Niemczech na wodór? Rosja przegrywa z USA w konkurencyjnym eksporcie LNG.

Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,1 EUR/MWh. Niemieccy OSP występują o modernizację sieci w celu przesyłu wodoru. Wkrótce mogą zostać wznowione prace nad budową NS2.

Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1 EUR/MWh. Postępujące prace nad projektami niemieckich terminali LNG. Brak NS2 nie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne Niemiec.

Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,6 EUR/MWh. Nowe sankcje dot. NS2.

Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,7 EUR/MWh. Czy Niemcy będą importować amerykańskie LNG poprzez Terminal w Holandii? Prognozy wzrostu zużycia gazu ziemnego w sezonie grzewczym.

Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,8 EUR/MWh. Czy Niemcy zapłacą za amerykańskie LNG w zamian za wsparcie budowy NS2? Uniper uruchamia Open-season dla TLNG w Wilhelmshaven

Inne artykuły

Ceny gazu

Ceny gazu

Spadek średniego poziomu ceny gazu. Zniwelowanie czynników wzrostowych dzięki ciepłej pogodzie.

Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Spadek średniej ceny gazu o 0,1 EUR/MWh.
W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 12,77 – 15,65 EUR/MWh (54,25 – 66,61 PLN/MWh).

Rynek detaliczny gazu

Projekt zmiany Prawa energetycznego. Zmiany w Zarządzie PGNiG i PSG. Udział gazu ziemnego w Miksie energetycznym wzrósł do 9%. PGE wybrało wykonawcę do budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra.Projekt zmiany Prawa energetycznego. Zmiany w Zarządzie PGNiG i PSG. Udział gazu ziemnego w Miksie energetycznym wzrósł do 9%. PGE wybrało wykonawcę do budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra.

Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,2 EUR/MWh. NS2 wnioskuje o wyłączenie z TPA. Uniper zawarł umowę na dostawę LNG. EON inwestuje w OZE. Koniec konsultacji w sprawie VIP dla EUGAL. Niemcy konsultują zasady ograniczenia wykorzystania węgla brunatnego.

Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Niski poziom cen gazu na rynku SPOT, spadek o 0,25 EUR/MWh. Obniżenie wydobycia gazu ze złoża Groningen zastępują dostawy LNG i z Norwegii. W TLNG w Zeebrugge rozpoczęto przeładunek LNG z kontraktu Yamal Trade. Wzrost eksportu gazu z UK. Testy działania punktów VIP.

Austria

Austria

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,3 EUR/MWh. W Europie Południowej zapowiada się nadpodaż gazu z uwagi na nowe projekty gazowe z Bliskiego Wschodu. Węgry konsultują przepustowość przyrostową między Austrią, Słowacją i Słowenią. Sąd nieprawomocnie orzekł karę więzienia dla premiera Chorwacji i obecnego prezesa MOL za prywatyzację INA.