Niemcy

Home Niemcy
Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,1 EUR/MWh. Niemieccy OSP występują o modernizację sieci w celu przesyłu wodoru. Wkrótce mogą zostać wznowione prace nad budową NS2.

Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1 EUR/MWh. Postępujące prace nad projektami niemieckich terminali LNG. Brak NS2 nie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne Niemiec.

Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,6 EUR/MWh. Nowe sankcje dot. NS2.

Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,7 EUR/MWh. Czy Niemcy będą importować amerykańskie LNG poprzez Terminal w Holandii? Prognozy wzrostu zużycia gazu ziemnego w sezonie grzewczym.

Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,8 EUR/MWh. Czy Niemcy zapłacą za amerykańskie LNG w zamian za wsparcie budowy NS2? Uniper uruchamia Open-season dla TLNG w Wilhelmshaven

Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 2,8 EUR/MWh. Wydłużenia w realizacji i wzrost napięć przeciwko NS2. Niemiecko-rosyjskie plany wodorowe.

Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,3 EUR/MWh. W Niemczech wzrasta niepokój związany z przyszłością NS2. Intensyfikacja inwestycji w zielone źródła energii.

Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,6 EUR/MWh. Unijne środki zaradcze przeciwko sankcjom gospodarczym USA. Redukcja Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,5 EUR/MWh. ACER komentuje strukturę taryfy przesyłowej dla Niemiec. USA zaostrzą sankcje wobec NS2.

Niemcy

Niemcy

Nieznaczny wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,5 EUR/MWh. Niemiecka prezydentura w UE stawia na gaz. Niemcy stanowczo wygaszają elektrownie węglowe i wchodzą w realizację polityki Zielonego Ładu.

Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,5 EUR/MWh. Postępują prace inwestycyjne nad oboma terminalami LNG. Wspólne aukcje mocy dla gazu i OZE. Prezydencja Niemiec w UE.Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,5 EUR/MWh. Postępują prace inwestycyjne nad oboma terminalami LNG. Wspólne aukcje mocy dla gazu i OZE. Prezydencja Niemiec w UE.

Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,4 EUR/MWh. Gazprom przekonuje o większej ekologiczności gazu ziemnego od LNG. KE rozważa podatek od emisji metanu. E.ON. finalizuje przejęcie Innogy.

Inne artykuły

Ceny gazu

Ceny gazu

Spadek średniego poziomu ceny gazu. Zniwelowanie czynników wzrostowych dzięki ciepłej pogodzie.

Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Spadek średniej ceny gazu o 0,1 EUR/MWh.
W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 12,77 – 15,65 EUR/MWh (54,25 – 66,61 PLN/MWh).

Rynek detaliczny gazu

Projekt zmiany Prawa energetycznego. Zmiany w Zarządzie PGNiG i PSG. Udział gazu ziemnego w Miksie energetycznym wzrósł do 9%. PGE wybrało wykonawcę do budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra.Projekt zmiany Prawa energetycznego. Zmiany w Zarządzie PGNiG i PSG. Udział gazu ziemnego w Miksie energetycznym wzrósł do 9%. PGE wybrało wykonawcę do budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra.

Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,2 EUR/MWh. NS2 wnioskuje o wyłączenie z TPA. Uniper zawarł umowę na dostawę LNG. EON inwestuje w OZE. Koniec konsultacji w sprawie VIP dla EUGAL. Niemcy konsultują zasady ograniczenia wykorzystania węgla brunatnego.

Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Niski poziom cen gazu na rynku SPOT, spadek o 0,25 EUR/MWh. Obniżenie wydobycia gazu ze złoża Groningen zastępują dostawy LNG i z Norwegii. W TLNG w Zeebrugge rozpoczęto przeładunek LNG z kontraktu Yamal Trade. Wzrost eksportu gazu z UK. Testy działania punktów VIP.

Austria

Austria

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,3 EUR/MWh. W Europie Południowej zapowiada się nadpodaż gazu z uwagi na nowe projekty gazowe z Bliskiego Wschodu. Węgry konsultują przepustowość przyrostową między Austrią, Słowacją i Słowenią. Sąd nieprawomocnie orzekł karę więzienia dla premiera Chorwacji i obecnego prezesa MOL za prywatyzację INA.