Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Na początku roku duży wolumen na GET Baltic, gaz tańszy.

W I poł. stycznia na litewskiej giełdzie gazu GET Baltic dokonano 84 transakcji (w I poł. grudnia: 57). Średnia cena 1 MWh gazu znacznie spadła i wynosi 15,42 EUR/MWh (wobec 17,73 EUR/MWh w I. poł grudnia).

Gazociąg Balticconnector, który integruje fiński i bałtycki rynek gazu, jest w użyciu. Od pierwszych dni uruchomienia litewska Ignitis przesyłała nim gaz do Finlandii.

Na Białorusi i w Rosji taryfy ustalane są administracyjnie (patrz tabela i wykres obok).

W wyniku przeprowadzonej inspekcji konserwacyjnej białoruski OSP Gomeltransneft rozpoczął prace naprawcze na magistrali naftowej Druzhba – na odcinku pomiędzy Mozyrem a Breastem.

Na Ukrainie 1 stycznia weszła w życie nowa taryfa Naftohazu – gaz kosztuje obecnie 5 500 UAH/1000m3 – 23,36 EUR/MWh (wobec 5 861 UAH w listopadzie i grudniu).

Ukraiński rząd wypowiedział się o konieczności implementacji unijnych standardów rynkowych przy imporcie gazu z Rosji, tak aby nie doprowadzić do nadużyć ze strony monopolisty. Mimo podpisania pięcioletniej umowy, nadal nie podjęto kluczowych decyzji ws. przesyłu gazu do regionów uprzemysłowionych nad Dnieprem. Do 31 stycznia potrwają, prowadzone przez KE, konsultacje ws. reformy energetycznej na Ukrainie.

Pomimo eksportu 328 mln m3 gazu do Chin przez Siłę Syberii, Rosja sprzedała państwom spoza byłego ZSRR w 2019 r. o 2% gazu mniej – 199 mld m3. Produkcja surowca wzrosła za to o 0,5% w skali r./r., do nieco ponad 500 mld m3 gazu. W okresie od stycznia do listopada 2019 r. wartość sprzedaży gazu spadła o 16%, do 38 mld USD. W okresie styczeń-listopad 2019 r. znacząco spadły rosyjskie przychody z eksportu ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego do Europy. W omawianym okresie eksport gazu ziemnego spadł o 2% w skali r./r. do 200 mld m3, podczas gdy przychody ze sprzedaży węgla i ropy spadły o 16% i 6% r./r. Równocześnie znacznie wzrósł wolumen eksportu LNG – o 76% do poziomu 62 mld m3, co jest spowodowane późnym wdrożeniem pełnych zdolności operacyjnych dwóch (jedynych) rosyjskich terminali LNG – Sachalin-2 i Jamał LNG (w Q3 2018 r.).

odróżnienia – sprzedaż LNG wzrosła o 76%, do 62 mld m3. Zysk z obrotu LNG zwiększył się o 54%, do prawie 8 mld USD.

Zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli GTSO, Ukraina nie kupuje obecnie bezpośrednio gazu od Gazpromu, ale nie wyklucza takiej możliwości w przyszłości, w razie poprawy wzajemnych relacji.

Leave a Reply